English version
Kristin Westgaard Sunde

Kristin Westgaard Sunde

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Flatlandsmo, Kristin ; Vistven, Hege; Hovde, Haakon; Mortensen, Michael; Lykke, Paula (2020). Intensivsykepleie­studentene må få praksis i intensiv­sykepleie. Sykepleien.
https://sykepleien.no/meninger/2020/07/intensivsyk

Flatlandsmo, Kristin ; Stenseth, Hege Vistven; Mortensen, Michael; Hovde, Haakon; Lykke, Paula (2020). Hvem eier sykepleierstudentene?. Dagens medisin.
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/13/h

Flatlandsmo, Kristin ; Hetmann, Fredrik (2020). Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt. Sykepleien. Vol. 108.
https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.81179

Flatlandsmo, Kristin ; Lindenskov, Line (2017). Helsepersonelss handlingskompetanse i akutte pasientsituasjoner - Er simulering veien å gå?. Fag- og forskningsdagene i sykepleietjenesten i HSØ. Helse SørØst.

Flatlandsmo, Kristin ; Lindenskov, Line (2016). Medical simulation - a collaboration between nursing education and practise. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Institute for Healthcare Improvement (IHI) and BMJ.

Flatlandsmo, Kristin (2016). Hjertestansregistrering 2015, Diakonhjemmet sykehus. Registrar samling. Norsk hjertestansregister.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig