Norwegian version
Kristin Flatlandsmo

Kristin Flatlandsmo

Publications and research

Dissemination

Flatlandsmo, Kristin; Hetmann, Fredrik (2020). Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt. Sykepleien. Vol. 108.

Flatlandsmo, Kristin; Stenseth, Hege Vistven; Mortensen, Michael; Hovde, Haakon; Lykke, Paula (2020). Hvem eier sykepleierstudentene?. Dagens medisin .
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/07/13/h...

Flatlandsmo, Kristin; Lindenskov, Line (2017). Helsepersonelss handlingskompetanse i akutte pasientsituasjoner - Er simulering veien å gå?. Fag- og forskningsdagene i sykepleietjenesten i HSØ. Helse SørØst.

Flatlandsmo, Kristin; Lindenskov, Line (2016). Medical simulation - a collaboration between nursing education and practise. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Institute for Healthcare Improvement (IHI) and BMJ.

Flatlandsmo, Kristin (2016). Hjertestansregistrering 2015, Diakonhjemmet sykehus. Registrar samling. Norsk hjertestansregister.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete