Norwegian version
Dag-Gunnar Stubberud

Dag-Gunnar Stubberud

Scientific publications

Karlsen, Marte-Marie; Gabrielsen, Anita Kristin; Falch, Anne Lise; Stubberud, Dag-Gunnar (2017). Intensive care nursing students? perceptions of simulation for learning confirming communication skills: A descriptive qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing. Vol. 42.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2017.04.005

Gabrielsen, Anita Kristin; Karlsen, Marte-Marie; Falch, Anne Lise; Stubberud, Dag-Gunnar (2016). Kommunikasjonskurs med simulering. 9 p. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.57832

Stubberud, Dag-Gunnar ; Søjbjerg, Inger Lucia (2013). Når barn og ungdom er pårørende til akutt og/ eller kritisk syke pasienter. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. p. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, Gudrun; Eikeland, Anne ; Stubberud, Dag-Gunnar ; Fagerstrøm , Lisbeth (2011). A descriptive study of patient satisfaction and the structural factors of Norwegian intensive care nursing. Intensive & Critical Care Nursing. Vol. 27.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2011.07.004

Mosand, Reidun Dammen; Stubberud, Dag-Gunnar (2010). Sykepleie ved diabetes mellitus. Almås, Hallbjørg; Stubberud, Dag-Gunnar; Grønseth, Randi (Ed.). Klinisk sykepleie 1. p. 507-536. Gyldendal Akademisk.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Leversvikt. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Intensivsyndrom. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Infeksjonskontroll. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Ernæring. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

Stubberud, Dag-Gunnar (2005). Personlig hygiene og velvære. Stubberud, Dag-Gunnar (Ed.). Intensivsykepleie. Akribe Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete