Norwegian version
Randi Grønseth

Randi Grønseth

Scientific publications

Valeberg, Berit Taraldsen ; Grønseth, Randi ; Fagermoen, May Solveig (2009). Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Sykepleien Forskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2009.0101These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete