English version
Randi Grønseth

Randi Grønseth

Vitenskapelige publikasjoner

Valeberg, Berit Taraldsen; Grønseth, Randi; Fagermoen, May Solveig (2009). Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Sykepleien Forskning . Vol. 4.
http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig