English version
Berit Taraldsen Valeberg

Berit Taraldsen Valeberg

Kort om

Jeg er anestesisykepleier og forsker med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap. De primære forskningsområdene er akutte smerter etter dagkirurgi og polikliniske kreftpasienter med smerter hvor pasientenes smerteopplevelse og håndtering av smerte er fokus. Pårørendes erfaringer med disse pasientgruppene er også et interessefelt. Mine undervisningsområder er smerte og smertelindring på master i anestesisykepleie, kvantitative metoder og ulike tema innen anestesisykepleie. Jeg har vært hovedveileder for en doktorgradsstipendiat og er for tiden biveileder for to doktorgradsstipendiater.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Olsen, Brita Fosser; Valeberg, Berit Taraldsen; Jacobsen, Morten; Småstuen, Milada Cvancarova; Puntillo, Kathleen; Rustøen, Tone (2020). Pain in intensive care unit patients—A longitudinal study. Nursing Open .

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Gran Bruun, Anne Marie; Valeberg, Berit Taraldsen (2020). Anesthesia personnels’ experiences with digital anesthesia information management systems-a literature review. AANA journal .

Olsen, Brita F.; Rustøen, Tone; Valeberg, Berit Taraldsen (2020). Nurse's Evaluation of a Pain Management Algorithm in Intensive Care Units. Pain Management Nursing .

Bjørnnes, Ann Kristin; Lie, Irene; Parry, Monica; Falk, Ragnhild Sørum; Leegaard, Marit; Rustøen, Tone; Valeberg, Berit Taraldsen (2018). Association between self-perceived pain sensitivity and pain intensity after Cardiac surgery. Journal of Pain Research . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/10852/68462

Valeberg, Berit Taraldsen; Liodden, Ingrid Elisabeth; Grimsmo, Bergsvein; Lindwall, Lillemor (2017). Nurse anaesthetist students’ experiences of patient dignity in perioperative practice. Nursing Open .

Skogsaas, Bente; Valeberg, Berit Taraldsen (2017). Forventninger til hva mastergradskompetanse kan bidra med i klinisk praksis. 13 s. Sykepleien Forskning . Vol. 12.

Valeberg, Berit Taraldsen; Pedersen, Linda Margareth; Girotto, Valentina; Christensen, Vivi Lycke; Stubhaug, Audun (2017). Validation of the Norwegian pain sensitivity questionnaire. Journal of Pain Research . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/62753

Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community . Vol. 26.

Barra, Mathias; Evensen, Gina Sophie Hvidsten; Valeberg, Berit Taraldsen (2017). Cues and clues predicting presence of symptoms of depression in stroke survivors. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Leegaard, Marit; Valeberg, Berit Taraldsen (2016). Vurdering av postoperativ smerte. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 6. s. 82-92. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig