English version
Inger Utne

Inger Utne

Kort om

Inger Utne er sykepleier og sykepleielærer med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en Ph.D. grad fra medisinsk fakultet fra UiO. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til studenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har internasjonal erfaring fra University of California i San Fransisco. Ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid under veiledning av Professor Christine Miaskowski i 2007-2008. Siden den tid fortsatt med forskersamarbeid. Arbeider med kreftrelaterte problemstillinger som håp hos kreftpasienter og symptomlindring, spesielt hos voksne og eldre pasienter som lever med kreft eller der hvor livet går mot slutten. Er prosjektleder for prosjektet «Kognitive endringer hos eldre kreftpasienter som mottar kjemoterapi». To stipendiater og to masterstudent er knyttet til dette prosjektet. Veileder kreftsykepleierstudenter på masternivå.

Fagområder

Emner

Kunnskapsbasert praksis

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Solvik, Elena; Ytrehus, Siri; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine (2019). Pain, fatigue, anxiety and depression in older home-dwelling people with cancer. Nursing Open . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/2646742

Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. 22 s. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2627102

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven; Wong, Melisa L.; Conley, Yvette P.; Cooper, Bruce A.; Levine, John D.; Miaskowski, Christine (2019). Co-occuring symptoms in older oncology patients with distinct attentional function profiles. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 41.

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Cooper, Bruce A.; Mastick, Judy; Mazor, Melissa; Wong, Melisa; Paul, Steven M.; Conley, Thierry Jahan; Jahan, Thierry; Ritchie, Christine; Levine, John D.; Miaskowski, Christine (2018). Distinct attentional function profiles in older adults receiving cancer chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 36.

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies . Vol. 84.

Utne, Inger; Småstuen, Milada Cvancarova; Nyblin, Ulla (2018). Pain Knowledge and Attitudes Among Nurses in Cancer Care in Norway. Journal of Cancer Education .

Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodriguez-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (2017). Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI). Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10037/12117

Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine; Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics . Vol. 17.

Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv (2017). Associations between Pain and Quality of Life in Severe Dementia: A Norwegian Cross-Sectional Study. Dementia and geriatric cognitive disorders extra . Vol. 7.

Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community . Vol. 26.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig