English version
Borghild Løyland

Borghild Løyland

Kort om

Psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i klinisk medisin. Ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men har i mange år arbeidet i barne-, ungdom og voksenpsykiatrien i Oslo. Internasjonal erfaring fra University of California San Fransisco, ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid. Har i to år forsket på hygiene og infeksjonsforebygging ved Columbia University New York. Arbeider nå med helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne i vanskelige og sårbare situasjoner. Leder prosjektene «Arbeidsinkludering, Utdanning eller Velferd» og «Søvn hos foreldre som har syke barn i og utenfor sykehus». Underviser og veileder studenter på bachelor og doktorgradsnivå.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (2020). Family experiences with palliative care for children at home: a systematic literature review. BMC Palliative Care .

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Utne, Inger; Cooper, Bruce A.; Ritchie, Christine; Wong, Melissa; Dunn, Laura B.; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Hammer, Marilyn J; Paul, Steven M.; Levine, John D.; Conley, Yvette P; Kober, Kord M; Miaskowski, Christine (2020). Co-occurence of decrements in physical and cognitive function is common in older oncology patients receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing .

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (2020). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scandinavian Journal of Public Health .

Løyland, Borghild; Angelhoff, Charlotte; Kristjánsdóttir, Guðrún; Sjølie, Hege (2019). A systematic integrative review of parents' experience and perception of sleep when they stay overnight in the hospital together with their sick children. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Løyland, Borghild; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Angelhoff, Charlotte; Sjølie, Hege; Mörelius, Evalotte; Løyland, Borghild (2019). “Like Walking in a Fog”—Parents' perceptions of sleep and their consequences of sleep loss when staying overnight with child in hospital. 9 s. Journal of Sleep Research .

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven; Wong, Melisa L.; Conley, Yvette P.; Cooper, Bruce A.; Levine, John D.; Miaskowski, Christine (2019). Co-occuring symptoms in older oncology patients with distinct attentional function profiles. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 41.

Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/10037/15905

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. s. 289-312. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig