English version
Borghild Løyland

Borghild Løyland

Kort om

Psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i klinisk medisin. Ansatt som professor ved OsloMet, men har i mange år arbeidet i barne-, ungdom og voksenpsykiatrien i Oslo. Internasjonal erfaring fra University of California San Fransisco, ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid. Har i to år forsket på hygiene og infeksjonsforebygging ved Columbia University New York. Arbeider nå med helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne i vanskelige og sårbare situasjoner. Leder prosjektene «Alternativ sosialhjelp», «Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem» og «Søvn hos foreldre som har syke barn i og utenfor sykehus». Underviser og veileder studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå. Leder forskningsgruppa Livskvalitet ved OsloMet.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2024). Surveillance of Infections and Antibiotic Use in 21 Nursing Home Wards during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21030358

Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Grov, Ellen Karine ; Utne, Inger (2024). Causes and Risk Factors of Breast Cancer, What Do We Know for Sure? An Evidence Synthesis of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Cancers. Vol. 16.
https://doi.org/10.3390/cancers16081583

Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2023). Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231209369

Holmen, Heidi ; Flølo, Tone Nygaard ; Tørris, Christine ; Løyland, Borghild ; Almendingen, Kari ; Bjørnnes, Ann Kristin ; Albertini Früh, Elena ; Grov, Ellen Karine ; Helseth, Sølvi ; Kvarme, Lisbeth Gravdal ; Malambo, Rosah ; Misvær, Nina ; Rasalingam, Anurajee ; Riiser, Kirsti ; Sandbekken, Ida Hellum ; Schippert, Ana Carla Soares Portugal ; Sparboe-Nilsen, Bente ; Bigum Sundar, Turid Kristin ; Sæterstrand, Torill Margaret ; Utne, Inger ; Valla, Lisbeth ; Winger, Anette ; Torbjørnsen, Astrid (2023). Unpacking the Public Health Triad of Social Inequality in Health, Health Literacy, and Quality of Life—A Scoping Review of Research Characteristics. 19 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 21.
https://doi.org/10.3390/ijerph21010036

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07416-5

Flølo, Tone Nygaard ; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Utne, Inger ; Stokke, Kjersti ; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine (2022). Changes in Subjective Measures of Cognitive Function in Older Adults From the Initiation Through 12 Months After the Receipt of Chemotherapy. Cancer Nursing. Vol. 46.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001140

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe ; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 54:102033.
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102033

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig