English version
Borghild Løyland

Borghild Løyland

Kort om

Psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i klinisk medisin. Ansatt som professor ved OsloMet, men har i mange år arbeidet i barne-, ungdom og voksenpsykiatrien i Oslo. Internasjonal erfaring fra University of California San Fransisco, ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid. Har i to år forsket på hygiene og infeksjonsforebygging ved Columbia University New York. Arbeider nå med helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne i vanskelige og sårbare situasjoner. Leder prosjektene «Alternativ sosialhjelp», «Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem» og «Søvn hos foreldre som har syke barn i og utenfor sykehus». Underviser og veileder studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Torbjørnsen, Astrid ; Utne, Inger ; Løyland, Borghild (2023). Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231209369

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer. Vol. 30.
https://doi.org/10.1007/s00520-022-07416-5

Flølo, Tone Nygaard ; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12912-022-00962-7

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Utne, Inger ; Stokke, Kjersti ; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing.
https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000001140

Torstveit, Ann Helen ; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe ; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Vol. 54:102033.
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2021.102033

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin ; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild ; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti ; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger ; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes. Vol. 19.
https://doi.org/10.1186/s12955-021-01837-2

Fretheim, Atle ; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild ; Sandbekken, Ida Hellum ; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander ; Helseth, Sølvi ; Jamtvedt, Gro ; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice. Vol. 2.
https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100187

Utne, Inger ; Løyland, Borghild ; Grov, Ellen Karine ; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen ; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine Seel; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (2021). Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy. 12 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1141

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig