English version
Borghild Løyland

Borghild Løyland

Kort om

Psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap og doktorgrad i klinisk medisin. Ansatt som professor ved OsloMet, men har i mange år arbeidet i barne-, ungdom og voksenpsykiatrien i Oslo. Internasjonal erfaring fra University of California San Fransisco, ett års opphold i forbindelse med doktorgradsarbeid. Har i to år forsket på hygiene og infeksjonsforebygging ved Columbia University New York. Arbeider nå med helse og livskvalitet hos barn, unge og voksne i vanskelige og sårbare situasjoner. Leder prosjektene «Alternativ sosialhjelp», «Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem» og «Søvn hos foreldre som har syke barn i og utenfor sykehus». Underviser og veileder studenter på bachelor, master og doktorgradsnivå.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Håndhygiene, infeksjonsforebygging og antibiotikabruk på sykehjem

    Hensikten med denne studien er å organisere og prøve ut metoder for å få til en atferdsendring over tid, for å oppnå hovedmålene om å øke etterlevelse av håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og reduksjon i bruk av antibiotika i sykehjem.

Vitenskapelige publikasjoner

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M; Engh, Anna Marie Ellström; Utne, Inger (2022). Characteristics associated with decrements in objective measures of physical function in older patients with cancer during chemotherapy. Supportive Care in Cancer . Vol. 30.
https://hdl.handle.net/10037/27338

Flølo, Tone Nygaard; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Beisland, Elisabeth Grov (2022). The impact of educational concerns and satisfaction on baccalaureate nursing students’ distress and quality of life during the Covid-19 pandemic; a cross-sectional study. 13 s. BMC Nursing . Vol. 21.
https://hdl.handle.net/11250/3013441

Utne, Inger; Stokke, Kjersti; Ritchie, Christine Seel; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine (2022). Changes in subjective measures of cognitive function in older adults from the initiation through 12 months after the receipt of chemotherapy. Cancer Nursing .

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases . Vol. 22.

Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine Seel; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (2021). Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy. 12 s. Nursing Open .
https://hdl.handle.net/10037/23351

Torstveit, Ann Helen; Miaskowski, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne Grønlie; Ritchie, Christine Seel; Paul, Steven M.; Kleven, Anne Grethe; Utne, Inger (2021). Common and distinct characteristics associated with self-reported functional status in older patients with cancer receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54:102033.

Gaudernack, Henrik; Hareide, Martine; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Utne, Inger (2021). Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing . Vol. 54.

Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (2021). Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education. 7 s. Public Health in Practice . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/2996613

Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (2021). Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. 10 s. Health and Quality of Life Outcomes . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2770621

Bjørnnes, Ann Kristin; Torbjørnsen, Astrid; Valeberg, Berit Taraldsen; Sparboe-Nilsen, Bente; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Leegaard, Marit; Ravn, Ingrid Helen; Sæterstrand, Torill Margaret; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Fagerlund, Bettina Holmberg; Valla, Lisbeth; Misvær, Nina; Riiser, Kirsti; Utne, Inger; Rostad, Hanne Marie; Winger, Anette; Albertini Früh, Elena; Holmen, Heidi; Ribu, Lis; Helseth, Sølvi; Grov, Ellen Karine (2021). What is Known About Students and Sleep: Systematic Review and Evidence Map. 11 s. Sage Open . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2765610

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig