English version
Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

Kort om

Åsmund Hermansen er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo (2009) og har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2016). Hermansen underviser i forskningsmetode og statistisk analyse ved masterstudiene i sosialfag og ble i 2018 tildelt utmerkelsen «Årets underviser» av Studentparlamentet, etter nominasjoner fra studentene. Hermansen er svært opptatt av å ta i bruk digitale formidlingskanaler for å videreutvikle og gjøre undervisning innen forskningsmetode og statistisk analyse tilgjengelig.

Hermansen er involvert i en rekke forskningsprosjekter som involverer analyser av registerdata og har en særskilt kompetanse på registerbaserte analyser.

Forskningsinteresser: Inkluderende arbeidsliv, kommunale pleie- og omsorgstjenester, pensjonering, Active Ageing, velferdsstatens inntektssikringsordninger, sosial ulikhet i helse, arbeidseksponeringer helsekompetanse, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Sosialpolitikk   Pensjonering   Inkluderende arbeidsliv   Pleie- og omsorgstjenesten   Active ageing   Samhandlingsreformen   Eldre arbeidstakere   Livsløpsanalyser   Arbeidsmiljø og helse   Psykososialt arbeidsmiljø   Velferdspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Tschamper, Merete B.; Osborne, Richard H.; Helseth, Sølvi; Jacobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). The Parent Health Literacy Questionnaire (HLQ-Parent). Adaptation and validity testing with parents of children with epilepsy. Scandinavian Journal of Public Health .

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Constructing and validating an Occupational Mechanical Job Exposure Index based on five Norwegian nationwide Survey of Living Conditions on work environment. BMC Public Health . Vol. 22.

Hermansen, Åsmund; Saltkjel, Therese (2022). Doing it step by step: a flipped classroom approach to teaching statistical analysis in social work. Social Work Education .

Wondemu, Michael Yisfashewa; Joranger, Pål; Hermansen, Åsmund; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. BMC Public Health . Vol. 22.

Dahl, Espen; Hermansen, Åsmund (2022). Livsløpsperspektiv som teoretisk og metodologisk tilnærming. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 3. s. 72-92. Cappelen Damm Akademisk.

Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen (2022). Unge på arbeidsavklaringspenger: «tung bagasje», sen avklaring og lite arbeid. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 4. s. 97-117. Cappelen Damm Akademisk.

Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy. Epilepsy & Behavior . Vol. 130.
http://hdl.handle.net/10852/94893

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases . Vol. 22.

Brønnum-Hansen, Henrik; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse; Hermansen, Åsmund; Martikainen, Pekka; Wel, Kjetil A. van der; Lundberg, Olle (2021). Changes in life expectancy and lifespan variability by income quartiles in four Nordic countries: a study based on nationwide register data. BMJ Open . Vol. 11.

Larsen, Marie Hamilton; Hermansen, Åsmund; Borge, Christine Råheim; Strumse, Yndis A. Staalesen; Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad (2021). Health literacy profiling in persons with psoriasis – A cluster analysis. 11 s. Skin Health and Disease (SHD) . Vol. 1.
https://hdl.handle.net/11250/2737298

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig