English version
Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

Kort om

Åsmund Hermansen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo (2009) og har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2016). Hermansen underviser i statistisk analyse ved masterstudiene i sosialfag og ble i 2018 tildelt utmerkelsen «Årets underviser» av Studentparlamentet, etter nominasjoner fra studentene. I 2023 ble Hermansen tildelt statusen «merittert underviser» som den første ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Hermansen er involvert i en rekke forskningsprosjekter som involverer analyser av registerdata og har en særskilt kompetanse på registerbaserte analyser. Forskningsinteresser - Inkluderende arbeidsliv, kommunale pleie- og omsorgstjenester, pensjonering, Active Ageing, velferdsstatens inntektssikringsordninger, betalingsproblemer, sosial ulikhet i helse, arbeidseksponeringer helsekompetanse, statistisk modellering.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Sosialpolitikk   Pensjonering   Inkluderende arbeidsliv   Pleie- og omsorgstjenesten   Active ageing   Samhandlingsreformen   Eldre arbeidstakere   Livsløpsanalyser   Arbeidsmiljø og helse   Psykososialt arbeidsmiljø   Velferdspolitikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Dahl, Espen ; Lorentzen, Thomas ; Hermansen, Åsmund ; Roaldsnes, Andreas (2024). Trajectories among recipients of social assistance in Norway: A local approach. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.13014

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Hermansen, Åsmund ; Joranger, Pål ; Brekke, Idunn (2024). Sickness absence among mothers caring for a child with disability: Examining the impact of mechanical and psychosocial occupational exposures. SSM - Population Health. Vol. 25.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2024.101610

Le, Giang Huong ; Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen (2023). Constructing and validating an Occupational Job Strain Index based on five Norwegian nationwide Surveys of Living Conditions on work environment. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14957-1

Sandbekken, Ida Hellum ; Utne, Inger ; Hermansen, Åsmund ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2023). Impact of multimodal interventions targeting behavior change on hand hygiene adherence in nursing homes: An 18-month quasi-experimental study. American Journal of Infection Control.
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2023.07.005

Jensen, Maria Reinholdt ; Hermansen, Åsmund (2023). Adolescence Mental Health Disorders and Precarious School-to- Work Trajectories: The Role of Family Background and Gender. 23 s. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 31.
https://doi.org/10.1177/11033088231178106

Hermansen, Åsmund ; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Dahl, Kari Gire; Larsen, Marie Hamilton; Lønning, Kjersti; Meyer, Käthe Birgitte; Vidnes, Tone Karine; Wahl, Astrid Klopstad (2023). Preliminary validity testing of the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ): a Confirmatory Factor Analysis (CFA) in Norwegian hospitalized patients. 9 s. BMC Psychology. Vol. 11.
https://doi.org/10.1186/s40359-023-01449-z

Le, Giang Huong ; Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen (2023). Return to work after cancer–the impact of working conditions: A Norwegian Register-based Study. 13 s. Journal of cancer survivorship.
https://doi.org/10.1007/s11764-023-01503-0

Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad ; Hermansen, Åsmund ; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy. 7 s. Epilepsy & Behavior. Vol. 130.
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108658

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Joranger, Pål ; Hermansen, Åsmund ; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. 11 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14195-5

Sandbekken, Ida Hellum ; Hermansen, Åsmund ; Utne, Inger ; Grov, Ellen Karine ; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07143-6

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig