English version
Therese Saltkjel

Therese Saltkjel

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sønderskov, Mette; Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre (2022). Antologiens bidrag: kunnskapsutvikling om inkludering i arbeidslivet gjennom samhandling. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 14. s. 308-331. Cappelen Damm Akademisk.

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2022). Inkludering, antidiskriminering eller aktivering: Hvordan politikk for økt arbeidslivsdeltakelse studeres fra ulike forskningstradisjoner. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. 2. s. 41-71. Cappelen Damm Akademisk.

Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (2022). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. ISBN: 9788202740528. Cappelen Damm Akademisk.

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Minkman, Mirella (2022). Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from health care. International Journal of Social Welfare .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Helseth, Sølvi; Minas, Renate (2021). A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations. European Journal of Social Work .

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira (2019). Absolute or relative? Definitions and the different understandings of poverty. Greve, Bent (Red.). Routledge International Handbook of Poverty. 3. Routledge.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig