English version
Therese Saltkjel

Therese Saltkjel

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Saltkjel, Therese ; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (2022). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. ISBN: 9788202740528. Cappelen Damm Akademisk.

Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric ; Saltkjel, Therese (2022). Inkludering, antidiskriminering eller aktivering: Hvordan politikk for økt arbeidslivsdeltakelse studeres fra ulike forskningstradisjoner. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 41-71. Cappelen Damm Akademisk.

Saltkjel, Therese ; Andreassen, Tone Alm ; Minkman, Mirella (2022). Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from health care. 14 s. International Journal of Social Welfare.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12539

Hermansen, Åsmund ; Saltkjel, Therese (2022). Doing it step by step: a flipped classroom approach to teaching statistical analysis in social work. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2123912

Sønderskov, Mette; Saltkjel, Therese ; Rønningstad, Chris Andre (2022). Antologiens bidrag: kunnskapsutvikling om inkludering i arbeidslivet gjennom samhandling. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 308-331. Cappelen Damm Akademisk.

Wel, Kjetil A. van der ; Hermansen, Åsmund ; Dahl, Espen ; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-01-06

Saltkjel, Therese ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.2836

Saltkjel, Therese ; Andreassen, Tone Alm ; Helseth, Sølvi ; Minas, Renate (2021). A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977249

Andreassen, Tone Alm ; Breit, Eric ; Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12597

Saltkjel, Therese ; Malmberg-Heimonen, Ira (2019). Absolute or relative? Definitions and the different understandings of poverty. Greve, Bent (Red.). Routledge International Handbook of Poverty. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig