English version

Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet

Faggruppen forsker på og underviser innenfor temaer knyttet til betydningen av sosialpolitikk, tjenesteutforming og sosialt arbeids praksis for velferd i bred forstand, og for brukerforløp og fordeling av helse, levekår og muligheter i arbeidsmarkedet mer spesifikt

Gruppen er også opptatt av strukturelle, demografiske og samfunnsmessige betingelser for sosialpolitikkens utforming og sosial ulikhet. Gruppen trekker på faglige perspektiver fra sosialpolitikk, sosialt arbeid, sosiologi og statsvitenskap, og benytter bade kvantitative og kvalitative metoder. 

Faggruppen er en del av institutt for sosialfag. 

Faggruppeleder

Laster inn ...