Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

Tiltak for å oppnå bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner: Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker.

Om prosjektet

Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner: Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker.

For at skoleeier og skoleledere skal utnytte mulighetene knyttet til flerfaglig samarbeid bedre skal kommunene fra skoleåret 2017/2018 prøve ut og evaluere et tiltak vi har kalt «LOG-modellen». Modellen er et systematisk opplegg for Ledelse, Organisering og Gjennomføring av en utviklingsprosess for å oppnå bedre flerfaglig samarbeid. Modellen implementeres og evalueres i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø. Prosjektet finansieres av Utdanningsdirektoratet og varer i 3 år.

Effektene av tiltaket vil evalueres gjennom en klyngerandomisert studie. Dette betyr at alle grunnskolene i deltagende kommuner deltar i evalueringen, men halvparten av skolene blir tilfeldig trukket ut til en tiltaksgruppe og halvparten til en sammenligningsgruppe. Undersøkelsen vil gi svar på om skoler som bruker LOG-modellen (tiltaksgruppen) forbedrer det flerfaglige arbeidet slik at læringsmiljø, læringsutbytte og opplevd profesjonell kompetanse blir bedre enn i skoler som ikke bruker modellen (sammenlignings gruppen). Totalt 37 skoler inngår i prosjektet.

Forskningsprotokollen finner du her (clinicaltrials.gov).

Sluttrapporten for prosjektet er nå publisert:
Ira Malmberg-Heimonen et al.: Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. (fagarkivet.oslomet.no) AFI-rapport 2020:07

Prosjektmedlemmer

 • Forskere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Harstad kommune
   • Ålesund kommune
   • Lillehammer kommune
   • Nedre Eiker kommune

   Internasjonale samarbeidspartnere:

   • Senior researcher Mary Visher, MDRC, Berkley, USA
   • Professor Nancy Cartwright, Durham University and UC San Diego