Norwegian version
Åsmund Hermansen

Åsmund Hermansen

About

Åsmund Hermansen has a bachelor and master’s degree in political science from the University of Oslo (2009) and a PhD in social work and social policy from Oslo and Akershus University College (2016). Hermansen teaches research methods and statistical analysis and was awarded the award «Teacher of the Year» by the Student Parliament In 2018 following student nominations. Hermansen is especially interested in using digital dissemination channels to further develop and make teaching in research methods and statistical analysis available.

Hermansen is involved in several research projects that involve analyses of register data and has a special expertise in register-based analyses.

Research interests: Including working life, municipal nursing and care services, retirement, Active Aging, the welfare state's income security schemes, social inequality in health, work exposures, health literacy, statistical modeling.

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Sociology   Political science and organisational theory

Subject areas

Social Politics   Retirement   Inclusion in the Labour Market   The care sector   Active ageing   Interaction reform   Eldre arbeidstakere

Research projects

Scientific publications

Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (2022). Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy. Epilepsy & Behavior . Vol. 130.
http://hdl.handle.net/10852/94893

Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (2022). Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases . Vol. 22.

Brønnum-Hansen, Henrik; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse; Hermansen, Åsmund; Martikainen, Pekka; Wel, Kjetil A. van der; Lundberg, Olle (2021). Changes in life expectancy and lifespan variability by income quartiles in four Nordic countries: a study based on nationwide register data. BMJ Open . Vol. 11.

Larsen, Marie Hamilton; Hermansen, Åsmund; Borge, Christine Råheim; Strumse, Yndis A. Staalesen; Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad (2021). Health literacy profiling in persons with psoriasis – A cluster analysis. 11 p. Skin Health and Disease. Vol. 1.
https://hdl.handle.net/11250/2737298

Wel, Kjetil A. van der; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Saltkjel, Therese (2021). Utsatte unges livsbaner før og etter NAV-reformen: Flere «integrerte», sammenhengende, progressive og effektive forløp?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Dahl, Espen; Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; van der Wel, Kjetil A. (2021). Uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen - Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold?. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Ed.). Arbeiderklassen. 14. p. 275-291. Cappelen Damm Akademisk.

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (2020). Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/82555

Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Osborne, Richard H; Larsen, Marie Hamilton (2020). A validation study of the Norwegian version of the Health Literacy Questionnaire: A robust nine-dimension factor model. Scandinavian Journal of Public Health .
http://hdl.handle.net/10852/78187

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...

Midtsundstad, Tove Irene; Hermansen, Åsmund (2019). The effects of retention measures on retirement timing – do financial crises matter?. Frontiers in Sociology .
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc....

Elstad, Jon Ivar; Hermansen, Åsmund; Brønnum-Hansen, Henrik; Martikainen, Pekka; Östergren, Olof; Tarkiainen, Lasse (2019). Income security in Nordic welfare states for men and women who died when aged 55–69 years old. 20 p. Journal of International and Comparative Social Policy . Prosjekt C-Life, Nordforsk 75970

van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild (2019). Fra marginalisering til arbeidsinkludering? Intensjoner og realiteter gjennom NAV-reformen. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 14. p. 289-312. Fagbokforlaget.

Innvær, Simon; Hermansen, Åsmund (2019). Valg, muligheter og begrensninger i spørreskjemaundersøkelser. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 9. p. 197-211. Fagbokforlaget.

Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (2019). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. ISBN: 9788245023572. Fagbokforlaget.

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2018). The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 8.
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/104848

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2015). Retaining older workers – analysis of company surveys from 2005 and 2010. International journal of manpower . Vol. 36.
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJM-...

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning . Vol. 10.

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2015). På nett – hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 32.

Hermansen, Åsmund (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research . Vol. 6.

Hermansen, Åsmund (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 4.
http://www.nordicwl.com/?p=1866

Hermansen, Åsmund; Grødem, Anne Skevik (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning .

Hermansen, Åsmund; Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning .

Hermansen, Åsmund; Midtsundstad, Tove Irene (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet .

Hermansen, Åsmund; Nielsen, Roy A; Midtsundstad, Tove Irene (2012). Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 2.
http://www.nordicwl.com/midtsundstad-et-al-2012-ef...

Midtsundstad, Tove Irene; Nielsen, Roy A; Hermansen, Åsmund (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? :. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 29.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete