Norwegian version
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Economics   Economics

Subject areas

Security   Evaluation Studies   Inclusion in the Labour Market

Research projects

Scientific publications

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bråthen, Magne (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete