Norwegian version
Magne Bråthen

Magne Bråthen

Fields of study

Academic disciplines

Social sciences   Economics   Economics

Subject areas

Security   Evaluation Studies   Inclusion in the Labour Market

Research projects

Scientific publications

Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (2021). Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood. Pediatrics .
https://hdl.handle.net/11250/2989523

Jensen, Maria Reinholdt; van der Wel, Kjetil A.; Bråthen, Magne (2021). Adolescent Mental Health Disorders and Upper Secondary School Completion – The Role of Family Resources. 15 p. Scandinavian Journal of Educational Research .

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (2020). Mental Health and Access to Active Labor Market Programs. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bråthen, Magne (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 37.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (2020). Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Søkelys på arbeidslivet .
https://www.idunn.no/spa/2020/01-02/deltakelse_paa...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete