Norwegian version
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Scientific publications

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2020). ‘Developing an App Could Be the Wrong Place to Start’: User Reflections and Ideas about Innovation in Municipal Substance Abuse Services. Nordic Journal of Social Research . Vol. 11.

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2019). Brukerstemmen i tjenesteutvikling - noen dilemmaer. Støkken, Anne Marie (Ed.). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Kapittel 8. p. 133-149. Fagbokforlaget.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne (Ed.). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. 8. p. 185-197. Res Publica.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner?. Fagbladet samfunn og økonomi . Vol. 1.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete