Norwegian version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Fields of study

Subject areas

Intervention research   Randomized controlled studies   Intervention research

Research projects

Scientific publications

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 63.

Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Ed.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Del 3, kapittel 8. p. 183-201. Cappelen Damm Akademisk.

Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2022). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. Scandinavian Journal of Educational Research .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2022). Family Intervention Projects as Poverty-Alleviating Measures: Results from a Norwegian Cluster-Randomised Study. 16 p. Social Policy and Society .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (2022). Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees. 8 p. International Journal of Educational Research . Vol. 112.

Gyüre, Krisztina; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). The Effects of Service Coordination on Disadvantaged Parents’ Participation in Activation Programs and Employment: A Randomized Controlled Trial. Research on social work practice .

Saltkjel, Therese; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Rugkåsa, Marianne; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 p. European Journal of Social Work .

Malmberg-Heimonen, Ira; Natland, Sidsel (2021). An FGC evaluation in Adult Contexts-Benefits of a Mixed Methods Study Design. de Roo, Annie; Jagtenberg, Rob (Ed.). Family Group Conference Research, Reflections and ways forward. 4. Eleven International Publishing.

Finne, Joakim; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). Norwegian Social Work and Child Welfare Students’ Attitudes Toward Research-Supported Treatments. Journal of Evidence-Based Social Work . Vol. 18.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete