Norwegian version
Ira Malmberg-Heimonen

Ira Malmberg-Heimonen

Fields of study

Subject areas

Intervention research   Randomized controlled studies   Intervention research

Research projects

Scientific publications

Høydal, Øyunn Syrstad ; Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). The framing of educational digitalization: A scoping review of empirical studies. European Journal of Education.
https://doi.org/10.1111/ejed.12695

Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2024). Arbeid etter jobbklubb? En longitudinell analyse. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.41.1.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Tøge, Anne Grete ; Maiken, Pontoppidan; Dion, Jacinthe; Pedersen, Eirin (2024). Interventions to Reduce Child Maltreatment: A Systematic Review with a Narrative Synthesis. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.
https://doi.org/10.1007/s42448-024-00196-x

Tømmerås, Truls; Backer-Grøndahl, Agathe; Høstmælingen, Andreas Teisner; Laland, Hanne; Gomez, Maria; Apeland, Anett Kristin; Karlsson, Line Ragna Aakre; Grønlie, Anette Arnesen; Torsvik, Sissel; Bringedal, Görel; Aas, Monica; Fisher, Philip A.; Gardner, Frances; Kjøbli, John; Malmberg-Heimonen, Ira ; Nissen-Lie, Helene Amundsen (2024). Study protocol for a randomized controlled trial of supportive parents – coping kids (SPARCK)—a transdiagnostic and personalized parent training intervention to prevent childhood mental health problems. BMC Psychology. Vol. 12.
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01765-y

Sletten, Mira Aaboen ; Tøge, Anne Grete ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study. 15 p. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2116481

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. 7 p. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2149717

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 p. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Evidensbasert praksis - et veiskille i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.1

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete (2022). Behandlingskontrast i eksperimenter innen velferd og utdanning. 11 p. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.4.3

Malmberg-Heimonen, Ira ; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Ed.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . p. 183-202. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete