Norwegian version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Scientific publications

Bekken, Wenche ; Rugkåsa, Marianne (2024). Liminalitet og appropriering: Antropologiske blikk på sosialt arbeid. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.4

Fernandes, Ariana Guilherme ; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 p. Gyldendal Akademisk.

Buzungu, Hilde Fiva ; Rugkåsa, Marianne (2023). Lost in culture: Language discordance and culturalization in social work with migrants. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2216707

Bergheim, Berit ; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). 14 p. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.2.5

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1954884

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 p. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977247

Rugkåsa, Marianne (2021). Fattigdom blant minoritetsetniske familier i Norge. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Ed.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. p. 172-185. Universitetsforlaget.

Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-01

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 p. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. 9 p. Nordic Social Work Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1690558

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete