Norwegian version
Signe Ylvisaker

Signe Ylvisaker

Fields of study

Academic disciplines

Social work

Scientific publications

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1954884

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 p. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. 9 p. Nordic Social Work Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1690558

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivitet. Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (Ed.). Barnevernets begreper - i bevegelse. p. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2018). Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson, Jessica H.; Kamali, Masoud (Ed.). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. p. 226-237. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315111834-20

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe ; Eide, Ketil (2017). Et tveegget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 35.
https://doi.org/10.5324/barn.v35i2-3.3677

Bergheim, Berit ; Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning. Vol. 1.

Rugkåsa, Marianne ; Eide, Ketil; Ylvisaker, Signe (2015). Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/3188

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2015). Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. Montesino, Norma; Righard, Erica (Ed.). p. 185-203. Gleerups Utbildning AB.

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne ; Eide, Ketil (2015). Silenced stories of social work with minority ethnic families in Norway. Critical and Radical Social Work. Vol. 3.
https://doi.org/10.1332/204986015x14331614908951

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete