English version
Signe Ylvisaker

Signe Ylvisaker

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work .

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. Nordic Social Work Research . Vol. 11.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Kultursensitivitet. Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (Red.). Barnevernets begreper - i bevegelse. Kapittel 10. s. 200-214. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2018). Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson, Jessica H.; Kamali, Masoud (Red.). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. Kapittel 19. s. 226-237. Routledge.

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe; Eide, Ketil (2017). Et tveegget sverd. En diskusjon av kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn og familier. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 35.

Bergheim, Berit; Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning . Vol. 1.

Ylvisaker, Signe; Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil (2015). Silenced stories of social work with minority ethnic families in Norway. Critical and Radical Social Work . Vol. 3.

Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2015). Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering. Fontene forskning . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10642/3011

Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (2015). Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. Montesino, Norma; Righard, Erica (Red.). Socialt arbete och migration. Kapittel 10. s. 185-203. Gleerups Utbildning AB.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig