English version
Berit Bergheim

Berit Bergheim

Kort om

Som sosionom og gestaltterapeut er mine spesialområder innen sosialt arbeid er kommunikasjon, konflikthåndtering, og relasjonsarbeid. Jeg har også i mange år drevet kurs og undervisning i veiledning generelt og veiledning til NAV-ansatte spesielt.
I tillegg har jeg i mange år jobbet med forståelse og hjelp til traumeutsatte mennesker.
Jeg underviser og holder kurs og har drevet forskning innen alle de ovennevnte temaene.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergheim, Berit (2019). Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier. Glemmestad, Hanne Solfrid; Kleppe, Lise Cecilie (Red.). Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. 11. s. 205-220. Fagbokforlaget.

Bergheim, Berit (2019). Accessing tacit knowledge: a street-level method. Journal of Social Work Practice .

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work.

Bergheim, Berit; Ohnstad, Anbjørg (2018). Fra praksis til teori - tilbake til praksis. Fontene forskning .

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research . Vol. 86.

Bergheim, Berit; Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning . Vol. 1.

Bergheim, Berit (2014). Den tause kunnskapens ubehag. Ohnstad, Anbjørg; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Red.). Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 2. s. 36-53. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig