English version
Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Helle Cathrine ; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2023). Logistics of care: Trust-reform and self-managing teams in municipal home care services. 16 s. Journal of Social Policy.
https://doi.org/10.1017/S004727942300034X

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2022). Labour, Work, and Motherhood. Ween, Gro Birgit; Lundblad, Michael (Red.). Control: Attempting to Tame the World. Pax Forlag.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2022). Child Protection Workers Follow-up with Children in Foster Care and Emergency Units/Homes. Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen (Red.). Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003150688-5

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Kjærlighet på bestilling - om staten, barnevernsarbeidere og følelser. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 98.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2021-04-05

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Skjønnsutøvelse, makt og omsorg. Snertingdal, Mette Irmgard; Nymo, Kirsti (Red.). Jeg skal bli fengselsbetjent. Fagbokforlaget.

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Reputation crisis management and the state: Theorising containment as diplomatic mode. 22 s. European Journal of International Relations.
https://doi.org/10.1177/13540661211008213

Sudland, Cecilie ; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). «For det er jo alvorlige saker» – barnevernets møte med fastlåste foreldrekonflikter. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 98.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-05

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Staten, barnevernet og utenrikspolitikken. Fra indre anliggende til internasjonal konfliktsone. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 37.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2020-01-02

Sudland, Cecilie ; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Should we take their children? Caseworkers’ negotiations of ‘good enough’ care for children living with high-conflict parents. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1805588

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg ; Snertingdal, Mette Irmgard (2020). Kvinnelige fanger: marginalisering, agentskap og ansvar. Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (Red.). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. s. 179-195. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig