English version
Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Omsorg i fengsel?. ISBN: 9788253042374. 115 s. Pax Forlag.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Snertingdal, Mette Irmgard (2020). Kvinnelige fanger: marginalisering, agentskap og ansvar. Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (Red.). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Kapittel. s. 179-195. Pax Forlag.

Sudland, Cecilie; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Should we take their children? Caseworkers’ negotiations of ‘good enough’ care for children living with high-conflict parents. 13 s. European Journal of Social Work .

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Staten, barnevernet og utenrikspolitikken. Fra indre anliggende til internasjonal konfliktsone. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 37.
https://hdl.handle.net/11250/2680021

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Omsorg. Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Red.). Sosiologi i sosialfagene. 11. s. 185-195. Universitetsforlaget.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Embodied Care Practices and the Realization of the Best Interests of the Child in Residential Institutions for Young Children. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 11. s. 209-225. Palgrave Macmillan.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization .

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. ISBN: 9783319592169. 115 s. Palgrave Pivot.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). A Dangerous Subject: The Fashion Model and the Beauty/Narcissism Double Bind. Hypatia . Vol. 32.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig