English version
Asgeir Falch-Eriksen

Asgeir Falch-Eriksen

Kort om

Asgeir Falch-Eriksens er statsviter og har forskningsinteresser innen politisk teori, tillitsforskning, offentlig politikk og administrasjon, kunnskapsstyring, familiepolitikk og barnevern.

Dette har særlig kulminert i en interesse for empirisk forskning knyttet konstitusjonelt demokrati og tillit mellom borgere i samfunnet og borgeres tillit til staten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Politisk teori   Barnevern   Demokratiteori   Offentlig administrasjon og politikk   Kunnskapspolitikk   Profesjonsstudier

Forskningsprosjekter

  • Barnevern i møte med mangfold

    Dette prosjektet er en følgeevaluering av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  • Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT)

    CONSENT har til hensikt å empirisk undersøke til hvilken grad FNs konvensjon om barns rettigheter blir oppfattet som relevant i det offentlige ordskifte, i lovgivning og sentrale policy-dokumenter, og blant tjenestearbeidere i barnevernet.

Vitenskapelige publikasjoner

Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen; Sindi, Ingrid; Lehtme, Rafaela (2021). Children expressing their views in child protection casework: Current research and their rights going forward. Child & Family Social Work .

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2020). Lastekaitsetöö COVID-19 pandeemia ajal Eestis. Sotsiaaltöö.

Toros, Karmen; Tart, Keidy; Falch-Eriksen, Asgeir (2020). Collaboration of Child Protective Services and Early Childhood Educators: Enhancing the Well-Being of Children in Need. Early Childhood Education Journal .

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2020). “I do not want to cause additional pain …”–child protection workers’ perspectives on child participation in child protection practice. Journal of Family Social Work .

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2020). A child's right to protection during the COVID-19 crisis: An exploratory study of the child protective services of Estonia. Children and Youth Services Review . Vol. 119.

Falch-Eriksen, Asgeir (2019). Üksinda otsustamine lastekaitse sotsiaaltöös: Miks tuleb lapse parima huvi põhimõtte rakendamisel partneritega aru pidada. Sotsiaaltöö. Vol. 2019.

Falch-Eriksen, Asgeir; Skivenes, Marit Sissel Irene (2019). Right to Protection. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. 3. s. 107-135. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031415-2019-04

Falch-Eriksen, Asgeir (2018). Rights and Professional Practice: How to Understand Their Interconnection. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 2. s. 39-58. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94800-3_3

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Child Protection and Human Rights: A Call for Professional Practice and Policy. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 1. s. 1-14. Palgrave Macmillan.

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. ISBN: 978-3-319-94799-0. 258 s. Palgrave Macmillan.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig