English version
Asgeir Falch-Eriksen

Asgeir Falch-Eriksen

Kort om

Asgeir Falch-Eriksens er statsviter og har forskningsinteresser innen politisk teori, tillitsforskning, offentlig politikk og administrasjon, kunnskapsstyring, familiepolitikk og barnevern.

Dette har særlig kulminert i en interesse for empirisk forskning knyttet konstitusjonelt demokrati og tillit mellom borgere i samfunnet og borgeres tillit til staten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Politisk teori, Barnevern, Demokratiteori, Offentlig administrasjon og politikk, Kunnskapspolitikk, Profesjonsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Falch-Eriksen, Asgeir; Skivenes, Marit Sissel Irene (2019). Right to Protection. Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald (Red.). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. 3. s. 107-135. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031415-2019-04

Falch-Eriksen, Asgeir (2018). Rights and Professional Practice: How to Understand Their Interconnection. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 2. s. 39-58. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94800-3_3

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Child Protection and Human Rights: A Call for Professional Practice and Policy. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 1. s. 1-14. Palgrave Macmillan.

Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. ISBN: 978-3-319-94799-0. 258 s. Palgrave Macmillan.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig