English version
Asgeir Falch-Eriksen

Asgeir Falch-Eriksen

Kort om

Asgeir Falch-Eriksen leder faggruppen Globalisering og Sosial Bærekraft ved Institutt for sosialfag. Han er statsviter som spesialiserer seg innen demokrati, rettsstat, policyanalyse og sosialt arbeid i barnevernet.

Spesialisering:

Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser ligger mellom tradisjonelle disiplingrenser som jus, statsvitenskap, sosiologi og historie, og integrerer borgerskapsteori i studiet av demokrati, rettsstaten, tillit og solidaritet, sosial bærekraft og profesjonssosiologi for å avdekke det komplekse samspillet mellom offentlig beslutningstaking og tvang, spesielt i kontekst av barnevernstjenester. Den tverrfaglige tilnærmingen tillater undersøkelser av hvordan profesjonell utdanning, institusjonelt design og beslutningsrammeverk og hvor institusjonelt design og profesjonell kvalifisering kan optimaliseres for å opprettholde demokratiets og menneskerettighetenes prinsipper, med særlig fokus på å sikre barns rettigheter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Politisk teori   Barnevern   Demokratiteori   Offentlig administrasjon og politikk   Kunnskapspolitikk   Profesjonsstudier

Forskningsprosjekter

  • Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT)

    CONSENT har til hensikt å empirisk undersøke til hvilken grad FNs konvensjon om barns rettigheter blir oppfattet som relevant i det offentlige ordskifte, i lovgivning og sentrale policy-dokumenter, og blant tjenestearbeidere i barnevernet.

Vitenskapelige publikasjoner

Toros, Karmen; Kozmenko, Olena; Falch-Eriksen, Asgeir (2024). ‘I just want to go home, is what I need’ – Voices of Ukrainian refugee children living in Estonia after fleeing the war. Children and Youth Services Review. Vol. 158.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107461

Takle, Marianne ; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship in democratic welfare states: a typology of social exclusion. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 193-209. Routledge.

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir ; Lehtme, Rafaela (2023). Challenges to social work professionalism during the COVID-19 pandemic: a qualitative analysis of child protective workers’ perspectives. Journal of Social Work Practice.
https://doi.org/10.1080/02650533.2022.2162489

Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Social exclusion of citizens of democratic welfare states. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. Routledge.

Hestbæk, Anne-Dorthe; Skivenes, Marit; Falch-Eriksen, Asgeir ; Svendsen, Idamarie Leth; Backe-Hansen, Elisabeth (2023). The Child Protection Systems in Denmark and Norway. Berrick, Jill Duerr; Gilbert, Neil; Skivenes, Marit (Red.). Oxford Handbook of Child Protection Systems. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197503546.013

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir ; Lehtme, Rafaela; Saia, Koidu; McInnes, Allison; Soppitt, Sarah; Oswald, Rebecca; Walker, Samantha (2023). The Digital Turn in Social Work. Dascalu, Mihai; Mealha, Óscar; Virku, s. (Red.). Smart Learning Ecosystems as Engines of the Green and Digital Transition. SLERD 2023. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-5540-4_10

Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Ledelse og menneskerettigheter. Hvordan prinsippet om barnets beste er styrende. Moe, Torill; Kvello, Øyvind (Red.). Barnevernledelse for framtiden. Fagbokforlaget.

Skivenes, Marit; Falch-Eriksen, Asgeir ; Hassan, Bilal (2023). Restricting Family Life An Examination of Citizens’ Views on state interventions and Parental Freedom in Eight European Countries. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2227772

Takle, Marianne ; Vedeler, Janikke Solstad ; Schoyen, Mi Ah ; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge. 10.4324/9781003347279

Falch-Eriksen, Asgeir (2022). Professional Child Protection and the Child's Freedom of Expression. Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen (Red.). Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003150688-3

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig