English version
Simen Mørstad Johansen

Simen Mørstad Johansen

Kort om

Jeg er PhD kandidat i Sosialt Arbeid og Sosial Politikk og tilknyttet prosjektet CONSENT som undersøker implementeringen av barnekonvensjonen i Norge og Romania.
Arbeidstittelen til mitt PhD-prosjekt er: Skjønnsutøvelse og normativ kompleksitet i barrnevernet i Romania og Norge.
Jeg har mastergrad fra Universitetet i Tromsø, bachelorgrad fra UiO samt utvekslingsopphold i Canada og Frankrike og erfaring fra sosialt arbeid i både Norge og Romania.
Mine forskningsinteresser er menneskerettigheter, barns rettigheter, dyrs rettigheter, medborgerskap, sosial inklusjon og sosiale bevegelser.

Forskningsprosjekter

  • Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT)

    CONSENT har til hensikt å empirisk undersøke til hvilken grad FNs konvensjon om barns rettigheter blir oppfattet som relevant i det offentlige ordskifte, i lovgivning og sentrale policy-dokumenter, og blant tjenestearbeidere i barnevernet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Johansen, Simen Mørstad (2022). Preventive child protection and welfare measures in Romania and Norway: exploring the social side of the right to respect for family life. ISPCAN Estonia 2022. The International Society for the Prevention of Child Abuse.

Johansen, Simen Mørstad (2021). Retten til kjærlighet i barnevernloven og barneloven – Anslag for en systemteoretisk tilnærming til barnets «Citizenship». Neon Konferansen 2021. Neon Nettverket.

Johansen, Simen Mørstad (2014). Sosiologiens dyriske utfordring. Sosiologienforeningens Vinterseminar 2014 (Sesjon om Miljøsosiologi). Norsk Sosiologforening.

Johansen, Simen Morstad (2013). Den sosiale konstruksjonen av skillet mellom mennesker og dyr.
http://kristinajunttila.com/nb/performance-posts/r...

Johansen, Simen Mørstad (2012). Dyreetikk og det moderne samfunn. Minding Animals Norges forskningsseminar 2012. Minding Animals Norge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig