English version
Simen Mørstad Johansen

Simen Mørstad Johansen

Kort om

Jeg er PhD kandidat i Sosialt Arbeid og Sosial Politikk og tilknyttet prosjektet CONSENT som undersøker implementeringen av barnekonvensjonen i Norge og Romania.
Arbeidstittelen til mitt PhD-prosjekt er: Skjønnsutøvelse og normativ kompleksitet i barrnevernet i Romania og Norge.
Jeg har mastergrad fra Universitetet i Tromsø, bachelorgrad fra UiO samt utvekslingsopphold i Canada og Frankrike og erfaring fra sosialt arbeid i både Norge og Romania.
Mine forskningsinteresser er menneskerettigheter, barns rettigheter, dyrs rettigheter, medborgerskap, sosial inklusjon og sosiale bevegelser.

Forskningsprosjekter

  • Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT)

    CONSENT har til hensikt å empirisk undersøke til hvilken grad FNs konvensjon om barns rettigheter blir oppfattet som relevant i det offentlige ordskifte, i lovgivning og sentrale policy-dokumenter, og blant tjenestearbeidere i barnevernet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Simen Mørstad (2023). The right to respect for family life: Do parents have a right to parenting support?. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 92-107. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig