English version

Prestasjoner, resultater og kunnskapsbaserte scenarier for bærekraftig omstilling (SPES)

Prosjektet skal undersøke sammenhengene mellom økonomisk vekst, ‘menneskelig livsutfoldelse’ og bærekraft. Slik skal det bidra til bærekraftig utvikling i europeiske land og regioner.

Prosjektet spør hvordan man, både teoretisk og empirisk, kan forene produktivitet, likhet, bærekraft og deltagelse innenfor et helhetlig rammeverk for å fremme en overgang til bærekraftig menneskelig utvikling.

SPES kombinerer en rekke ulike metoder, som f.eks. 1) økonometriske analyser, inkludert mikrosimulering og paneldataanalyse; 2) ‘co-design’ workshops med sentrale aktører og interessenter; 3) scenarioanalyser; og 4) sammenliknende landstudier.

SPES vil utvikle et rammeverk for politikk og måling av framgang i overgangen til bærekraftig menneskelig utvikling og bruke dette til å spre kunnskap i det offentlige rom og for å hjelpe implementeringen av eksisterende politikkinitiativer, med et særlig fokus på FNs 2030 Agenda/bærekraftsmålene, EUs grønne giv (European Green Deal) og gjenreisingsfondet NextGenerationEU.
 

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Firenze (vitenskapelig koordinator) – Italia
  • Universitetet i Bordeaux – Frankrike
  • OsloMet – storbyuniversitetet – Norge
  • Universitetet i Amsterdam – Netherlands
  • IIASA International Institute on Applied Systems Analysis – Østerrike
  • TÁRKI Social Research Institute – Ungarn
  • Universitetet i Beograd – Serbia
  • European University Institute – Italia
  • Social Platform – Belgia
  • PEP Partnership for Economic Policy – Kenya
  • LSE London School of Economics and Political Science (assosiert partner) – Storbritannia
  • ASviS Italian Alliance for Sustainable Development (tilknyttet enhet) – Italia