English version

Helse- og velferdsforskning

Seksjon for helse- og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA på tema velferdsstatens tjenester, organisering og brukere.

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial, geografisk, økonomisk og kulturell ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet og arbeidslivet. Viktige grupper innen dette forskningsområdet inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsledige, ulike typer innvandrere, mennesker med psykiske helseutfordringer, m.fl.  

Forskningsleder

Laster inn ...

Nyheter fra seksjonen

Kristian Heggebø

KAI-kronikken: Eit ekspertpanel utan ekspertise

Sysselsettingsutvalet (NOU 2019:7) mangla ekspertise på samanhengen mellom helse og arbeid/trygd. – Underleg all den tid utvalet skal uttale seg om kva ein bør gjere med dei helserelaterte trygdeytingane, skriv forskar Kristian Heggebø.

Portrett av Ida Tolgensbakk ved NOVA, OsloMet.

Ida Tolgensbakk: – Jeg ble vilt glad da flere av informantene mine dukket opp på disputasen min

Forskerprofil: NOVA-forsker Ida Tolgensbakk (40) ønsker å forske på integrering av migranter i lokalsamfunn, og drømmer om å forske på kebabens kulturhistorie og ryktespredning på nett. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Fornøyd kvinne på arbeidsplass i samtale to kolleger.

Stadig flere nordmenn har trygg og stabil inntekt

Ny studie fra OsloMet viser at arbeidsmarkedet kanskje ikke er så brutalt likevel.