English version

Helse- og velferdsforskning

Seksjon for helse- og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA på tema velferdsstatens tjenester, organisering og brukere.

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial, geografisk, økonomisk og kulturell ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet og arbeidslivet. Viktige grupper innen dette forskningsområdet inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsledige, ulike typer innvandrere, mennesker med psykiske helseutfordringer, m.fl.  

Forskningsleder

Laster inn ...

Nyheter fra seksjonen

Illustrasjonsbilde av en mange mennesker som går på gaten i sterkt sollys.

Helsetilbudet for rituell omskjæring av gutter er begrenset og lite tilgjengelig

En ny rapport foreslår flere tiltak for å forbedre helsetilbudet for rituell omskjæring av guttebarn.

Portrett av Elisabeth Ugreninov

Elisabeth Ugreninov: – Jeg har nok alltid vært en forskerspire

Forskerprofil: NOVA-forsker Elisabeth Ugreninov (46) kaller det et privilegium å få jobbe som forsker. Nå er hun prosjektleder for drømmeprosjektet sitt. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen.

Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer

Kronikk: Norske arbeidsgivere er lite interesserte i å tilsette unge jobbsøkere med psykiske helseproblemer, og forskjellen er liten mellom både offentlige og private virksomheter med og uten IA-avtale, skriver to forskere.