English version

Helse- og velferdsforskning

Seksjon for helse- og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA på tema velferdsstatens tjenester, organisering og brukere.

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial, geografisk, økonomisk og kulturell ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet og arbeidslivet. Viktige grupper innen dette forskningsområdet inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsledige, ulike typer innvandrere, mennesker med psykiske helseutfordringer, m.fl.  

Forskningsleder

Laster inn ...

Nyheter fra seksjonen

Portrett Michael Wondemu ved NOVA, OsloMet.
Michael Wondemu: – Jeg ønsker å bidra i politikkutformingen rundt velferdsstønader til barnefamilier

Stipendiatprofil: Erfaringer fra landet han vokste opp i samt sterk lidenskap for forskning, har motivert Michael til å velge en akademisk karriere.

Portrett Simen Mørstad Johansen ved NOVA, OsloMet.
Simen Mørstad Johansen: – Jeg har vel egentlig ønsket å prøve meg i forskningsfeltet siden jeg avsluttet mastergraden i 2013

Stipendiatprofil: Et spennende jobbtilbud innenfor internasjonalt sosialt arbeid utsatte Simen sin drøm om å forske. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Illustrasjonsbilde av en mange mennesker som går på gaten i sterkt sollys.
Helsetilbudet for rituell omskjæring av gutter er begrenset og lite tilgjengelig

En ny rapport foreslår flere tiltak for å forbedre helsetilbudet for rituell omskjæring av guttebarn.