English version

Krisehåndtering i et polysentrisk nordisk lokaldemokrati: Ulike styringsstrukturer – ulike resultater? (POLYGOV)

Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere forskjellene i de nordiske landenes håndtering av koronapandemien, resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, styring, organisasjon og ledelse.

De nordiske kommunene er viktige for å håndtere kriser i samfunnet. Strategiene vedtas kanskje sentralt, men de iverksettes lokalt. POLYGOV-prosjektet er en sammenlignende studie av krisehåndtering, organisering og funksjonsmåten til lokaldemokratiene på Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark med bakgrunn i den ulike håndteringene av COVID-19-pandemien.

Tesen som leder prosjektet er at landenes institusjonelle valg med hensyn til lokal og regional styring er viktige faktorer for å forstå deres evne til å organisere, koordinere og håndtere COVID-19-pandemien. Prosjektet sammenligner de lokale og regionale koordinerings- og håndteringsstrategiene som ble brukt da pandemien utspilte seg fra mars 2020 til dags dato, inkludert vaksinasjonsstrategiene.

Komparative analyser

Det unike med prosjektet er at det utnytter det eksepsjonelle læringspotensialet som ligger i en komparativ analyse av institusjonelle data og data om faktisk kriseatferd i de nordiske styringssystemene. Det overordnede målet er å identifisere forskjellene i de nordiske landenes håndtering av pandemien, resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, styring, organisasjon og ledelse.

Resultatvariablene inkluderer lokal ulikhet i helse (sykdom, død og vaksinasjon) og sosial sikkerhet (økonomiske og sosiale tiltak).

Fire perspektiver

Håndteringen av pandemien studeres gjennom fire perspektiver: juridisk, folkehelse, styring og organisering. Det empiriske grunnlaget er nordiske rettskilder, flere kvantitative datasamlinger (spørreundersøkelser og registerdata) samt strategiske casestudier.

Prosjektet vil gi kunnskap om hvordan man på en god måte opprettholder og videreutvikler bærekraftig demokratisk lokal og regional styring i kriser.

Forskerteamet består av forskere fra ni nordiske universiteter i de fem nordiske landene, inkludert Færøyene, Grønland og Åland.

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Partnere

  • Universitetet i Oslo, Norge
  • Universitetet i Agder, Norge
  • Linköping Universitet, Sverige 
  • University of Akureyri, Island 
  • University of Helsinki, Finland 
  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark
  • University of the Faroe Islands, Færøyene 
  • University of Greenland, Grønland