English version
Mi Ah Schøyen

Mi Ah Schøyen

Kort om

Mi Ah Schøyen er forsker II ved NOVA. Hun har en doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Europauniversitetet (EUI) i Firenze. Hun forsker på europeiske velferdsstater i et sammenliknende perspektiv. Interessefelt inkluderer velferdsstatens sammensetning, politiske og sosiale konsekvenser av velferdsreformer, intergenerasjonell solidaritet og betydningen av klimaendringer for moderne sosialpolitikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Livsløp   Sammenlignende sosialpolitikk   Nordiske velferdsstater   Fordeling mellom generasjoner   Klimaendringer og velferdsstatens bærekraft   Offetntlig politikk   Stat marked og familie   Jobbusikkerhet i Europa   Trygdesystemer

Land

Italia   Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne ; Vedeler, Janikke Solstad ; Schoyen, Mi Ah ; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge. 10.4324/9781003347279

O'Reilly, Jacqueline; Unt, Marge; Halvorsen, Rune ; Schoyen, Mi Ah ; Verdin, Rachel; Roosalu, Triin; Ibáñez, Zyab (2023). Locked in Transition: Youth Labor Markets during COVID-19 in the United Kingdom, Norway, Estonia, and Spain. Börner, Stefanie; Seeleib-Kaiser, Martin (Red.). European Social Policy and the COVID-19 Pandemic: Challenges to National Welfare and EU Policy. s. 131-164. Oxford University Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/978019

Wallace, Claire; Mytna-Kurekova, Lucia; Leon, Margarita; O’Reilly, Jacqueline; Blome, Constantin; Bussi, Margarita; Faith, Becky; Finney, Mark; Leschke, Janine; Ruffa, Chiara; Russell, Emma; Schoyen, Mi Ah ; Thurer, Matthias; Unt, Marge; Verdin, Rachel (2023). Governmentality Versus Community: The Impact of the COVID Lockdowns. 17 s. International Journal of Community Well-Being. Vol. 6.
https://doi.org/10.1007/s42413-023-00189-7

Bussi, Margherita; Hora, Ondřej; Lawrynowicz, Maciej; Schoyen, Mi Ah (2023). Chapter 4: Learning from precarious trajectories: portraits of young adults in four European countries. Buttler, Dominik; Lawrynowicz, Maciej; Michon, Piotr (Red.). School-to-Work Transition in Comparative Perspective. s. 64-87. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781800370

Bridgen, Paul; Schøyen, Mi Ah (2022). 21 Sustainability. Greve, Bent (Red.). De Gruyter Handbook of contemporary welfare states. s. 359-374. Walter de Gruyter (De Gruyter).
https://doi.org/10.1515/9783110721768-021

Schøyen, Mi Ah ; Takle, Marianne (2022). The Norwegian sustainability paradox: leader abroad, laggard at home. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 153-174. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781839104633.00018

Rakar, Tatjana; Chung, Heejung; Zimmermann, Katharina; Schoyen, Mi Ah ; Hrast, Masa Filipovic (2022). What and whom are family policies for? Unpacking the meaning of citizens' support for family policy across Europe. 13 s. Journal of International and Comparative Social Policy. Vol. 38.
https://doi.org/10.1017/ics.2021.16

Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2022). Social policy research and climate change. Nelson, Kenneth; Nieuwenhuis, Rense; Yerkes, Mara A. (Red.). Social Policy in Changing European Societies. Research Agendas for the 21st Century. s. 236-250. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781802201

Schoyen, Mi Ah ; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (2022). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. ISBN: 9781839104633. 296 s. Edward Elgar Publishing.

Schøyen, Mi Ah ; Koch, Max; Takle, Marianne (2022). Partially institutionalized eco-social policymaking in Germany. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 109-130. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781839104633.00016

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig