English version
Mi Ah Schøyen

Mi Ah Schøyen

Kort om

Mi Ah Schøyen er forsker II ved NOVA. Hun har en doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Europauniversitetet (EUI) i Firenze. Hun forsker på europeiske velferdsstater i et sammenliknende perspektiv. Interessefelt inkluderer velferdsstatens sammensetning, politiske og sosiale konsekvenser av velferdsreformer, intergenerasjonell solidaritet og betydningen av klimaendringer for moderne sosialpolitikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Livsløp   Sammenlignende sosialpolitikk   Nordiske velferdsstater   Fordeling mellom generasjoner   Klimaendringer og velferdsstatens bærekraft   Offetntlig politikk   Stat marked og familie   Jobbusikkerhet i Europa   Trygdesystemer

Land

Italia   Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Pedersen, Axel West; Schøyen, Mi Ah (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 19-37. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825697

Schoyen, Mi Ah (2021). Norway. Immergut, Ellen M.; Anderson, Karen M.; Devitt, Camilla; Popic, Tamara (Red.). Health Politics in Europe: A Handbook. chapter 11. s. 247-267. Oxford University Press.

Bussi, Margherita; Schoyen, Mi Ah; Vedeler, Janikke Solstad; O'Reilly, Jacqueline; McDonnell, Ann; Lewis, Christine (2019). Social resilience in facing precarity: young people ‘rising to the occasion’. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Chapter 9. s. 139-160. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Tolgensbakk, Ida; Ayllón, Sara; Schoyen, Mi Ah; McDonnell, Ann; Bussi, Margherita; O'Reilly, Jacqueline (2019). Drug use and early job insecurity. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. Chapter 9. s. 182-203. Edward Elgar Publishing.

O'Reilly, Jacqueline; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Conclusion. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 11. s. 228-241. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; O'Reilly, Jacqueline (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 1. s. 1-17. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Implications for policymaking. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 231-251. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bussi, Margherita; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Has the European Social Fund been effective in supporting young people?. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 206-229. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 1. s. 1-22. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (2019). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. ISBN: 978-1-78811-889-7. 257 s. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Hva skal til for å få flere unge funksjonshemmede i arbeid? Et systemperspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 12. s. 246-266. Fagbokforlaget.

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. ISBN: 978 1 78811 878 1. 246 s. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Kuivalainen, Susan; Schoyen, Mi Ah (2018). A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 6. s. 127-149. Edward Elgar Publishing.

Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn (2018). Intergenerational Solidarity and the Sustainability of State Welfare. Taylor-Gooby, Peter; Leruth, Benjamin (Red.). Attitudes, Aspirations and Welfare: Social Policy Directions in Uncertain Times. 5. s. 137-181. Palgrave Macmillan.

Taylor-Gooby, Peter; Hvinden, Bjørn; Mau, Steffen; Leruth, Benjamin; Schoyen, Mi Ah; Gyory, Adrienn (2018). Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study. Acta Sociologica .
http://journals.sagepub.com/toc/asj/0/0

Jakobsson, Lars Niklas; Muttarak, Raya; Schøyen, Mi Ah (2018). Dividing the pie in the eco-social state: Exploring the relationship between public support for environmental and welfare policies. Environment and Planning. C, Government and Policy . Vol. 36.

Schøyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn (2017). Climate change as a challenge for European welfare states. Kennett, Patricia; Lendvai-Bainton, Noemi (Red.). Handbook of European Social Policy. 22. Edward Elgar Publishing.

Goul Andersen, Jørgen; Schøyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn (2017). Changing Scandinavian Welfare States: Which Way Forward?. Taylor-Gooby, Peter; Leruth, Benjamin; Chung, Heejung (Red.). After Austerity: Welfare State transformation in Europe after the great recession. 5. s. 89-114. Oxford University Press.

Koch, Max; Gullberg, Anne Therese; Schøyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn (2016). Sustainable welfare in the EU: Promoting synergies between climate and social policies. Critical Social Policy . Vol. 36. DOI: 10.1177/0261018316654614

Schøyen, Mi Ah (2016). Den norske velferdsstaten: En sosial investeringsstat?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 19.
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskn...

Hvinden, Bjørn; Schøyen, Mi Ah (2015). Den norske modellen - med blikk på verdiskaping, sosial utjevning og bærekraftig klima. Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin (Red.). Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. 17. s. 299-318. Fagbokforlaget.
http://blogg.hioa.no/sustainablewelfare/project/

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schøyen, Mi Ah (2015). The Nordic Welfare Model in the Twenty-First Century. The Bumble-Bee Still Flies!. Social Policy and Society . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/2586

Hvinden, Bjørn; Schøyen, Mi Ah (2013). Sosialforsikring i Norden: En balansegang mellom holdbarhet og tilstrekkelighet. Et perspektiv fra Norge. Socialförsäkringsrapport. Vol. 2013.

Schøyen, Mi Ah; Stamati, Furio (2013). The political sustainability of the NDC pension model. The cases of Italy and Sweden. European Journal of Social Security (EJSS) . Vol. 15.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig