English version
Marianne Takle

Marianne Takle

Kort om

Marianne Takle er forsker 1 i seksjon for helse og velferd og deltar i gruppen for migrasjon og transnasjonalitet. Hun er statsviter med doktoravhandling om tysk innvandringspolitikk og postdoktorarbeid om innvandrerorganisasjoner i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter europeisk integrasjon, EU’s migrasjonspolitikk, nasjonal migrasjonspolitikk i utvalgte europeiske land, nasjonal identitet, nasjonalisme og kulturstudier. Etter at Takle ble ansatt ved NOVA har hun forsket på sammenhengen mellom velferd og migrasjon på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Takle har vært gjesteforsker ved POLIS, University of Cambridge (høsten 2010) og ved Europa-Kollege, Universität Hamburg (høsten 2014).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Migrasjon   Innvandring   Integrering   Transnasjonalisme   EUs grensekontrollregime   Bærekraftig velferd   Solidaritet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne (2021). Solidarity with Future Generations? Protection clauses in constitutions. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 4. s. 59-77. Routledge.

Takle, Marianne (2021). Common concern for the global ecological commons: solidarity with future generations?’. 19 s. International Relations . Vol. 32.

Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne (2021). Generational analysis of the advanced welfare state. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Conclusion. s. 203-216. Routledge.

Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Slagsvold, Britt (2021). Generational tensions and solidarity within advanced welfare states. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Introduction. s. 1-16. Routledge.

Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (2021). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. ISBN: 978-0-367-65471-9. 226 s. Routledge.

Takle, Marianne (2020). Hva innebærer det å ta hensyn til fremtidige generasjoner?. Mediehistorisk tidsskrift . Vol. 34.

Takle, Marianne (2020). The Norwegian Petroleum Fund: Savings for Future Generations?. Environmental Values . Vol. 30.

Takle, Marianne (2018). Is the migration crisis a solidarity crisis?. The Crisis of the European Union Challenges, Analyses, Solutions. 8. s. 116-128. Routledge.

Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. s. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.

Takle, Marianne (2018). Oljefondet - i solidaritet med fremtidige generasjoner. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 35.

Takle, Marianne (2018). Cultural Recognition and Democratic Participation – Immigrant Organisations in Oslo. Fossum, John Erik; Kastoryano, Riva; Siim, Birte (Red.). Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Chapter 14. s. 365-294. Palgrave Macmillan.

Takle, Marianne (2017). Migration and asylum statistics as a basis for European border control. 19 s. Migration Studies .

Takle, Marianne; Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.

Takle, Marianne (2015). Immigrant organisations as schools of bureaucracy. Ethnicities . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/10642/2372

Takle, Marianne (2014). Institutional Design and Political Representation: the Council of Immigrant Organisations in Oslo. Journal of International Migration and Integration . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10642/2342

Takle, Marianne (2014). Innvandrerorganisasjoner og treveis integrering. Innvandrere på utsiden av samfunnet. Kapittel 7. s. 187-213. Abstrakt forlag.

Takle, Marianne (2014). Politisk integrering Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati. ISBN: 978-82-02-43226-3. 194 s. Cappelen Damm Akademisk.

Takle, Marianne (2013). Democratic Mobilisation in Immigrant Organisations. Nordic Journal of Migration Research . Vol. 3.
http://www.degruyter.com/view/j/njmr.2013.3.issue-...

Takle, Marianne (2012). National, transnational or cosmopolitan? Local immigrant organisations. Irish Journal of Sociology . Vol. 20.

Takle, Marianne (2012). The Treaty of Lisbon and the European Border Control Regime. Journal of Contemporary European Research . Vol. 8.

Takle, Marianne (2011). (Spät)Aussiedler – from Germans to Immigrants. Nationalism & Ethnic Politics . Vol. 17.

Takle, Marianne (2010). National reproduction: Norway's new national library. Nations and Nationalism . Vol. 16.

Takle, Marianne (2009). The Norwegian National Digital Library. Ariadne . Vol. 2009.

Takle, Marianne (2009). Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket. ISBN: 978-82-7099-545-5. 209 s. Novus Forlag.

Takle, Marianne (2007). EU Citizens: Challenging the Notion of German National Political Community 1990-2005. International Journal of the Sociology of Law . Vol. 35.

Takle, Marianne (2007). German Policy on Immigration - from Ethnos to Demos?. ISBN: 978-3-631-55921-5. 322 s. Peter Lang Publishing Group.

Takle, Marianne (2006). Statsborgerskapsdebatt i Norge og Tyskland. Internasjonal Politikk . Vol. 64.

Takle, Marianne (1993). Kan Tyskland delta i militære operasjoner utenfor NATOs område?. Internasjonal Politikk . Vol. 51.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig