English version
Marianne Takle

Marianne Takle

Kort om

Marianne Takle er forsker 1 i seksjon for helse og velferd og deltar i gruppen for migrasjon og transnasjonalitet. Hun er statsviter med doktoravhandling om tysk innvandringspolitikk og postdoktorarbeid om innvandrerorganisasjoner i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter europeisk integrasjon, EU’s migrasjonspolitikk, nasjonal migrasjonspolitikk i utvalgte europeiske land, nasjonal identitet, nasjonalisme og kulturstudier. Etter at Takle ble ansatt ved NOVA har hun forsket på sammenhengen mellom velferd og migrasjon på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Takle har vært gjesteforsker ved POLIS, University of Cambridge (høsten 2010) og ved Europa-Kollege, Universität Hamburg (høsten 2014).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Migrasjon   Innvandring   Integrering   Transnasjonalisme   EUs grensekontrollregime   Bærekraftig velferd   Solidaritet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henningsen, Erik ; Takle, Marianne (2024). Cultural policy and the politics of display. The establishment of the opera house in Oslo. International Journal of Cultural Policy.
https://doi.org/10.1080/10286632.2024.2333857

Takle, Marianne (2023). Citizenship for future generations: the inclusion of future generations in welfare state considerations. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 108-121. Routledge.

Takle, Marianne ; Vedeler, Janikke Solstad ; Schoyen, Mi Ah ; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge. 10.4324/9781003347279

Takle, Marianne ; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship in democratic welfare states: a typology of social exclusion. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 193-209. Routledge.

Henningsen, Erik ; Takle, Marianne (2023). Festivals and the political dynamics of cultural policy. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 26.

Schøyen, Mi Ah ; Koch, Max; Takle, Marianne (2022). Partially institutionalized eco-social policymaking in Germany. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 109-130. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781839104633.00016

Schøyen, Mi Ah ; Takle, Marianne (2022). The Norwegian sustainability paradox: leader abroad, laggard at home. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 153-174. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781839104633.00018

Leiren, Merethe Dotterud; Takle, Marianne (2022). The United Kingdom: A merging climate and sustainability agenda. Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (Red.). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 175-197. Edward Elgar Publishing.

Takle, Marianne (2021). Common concern for the global ecological commons: solidarity with future generations?’. 19 s. International Relations. Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/00471178211036218

Falch-Eriksen, Asgeir ; Takle, Marianne ; Britt, Slagsvold (2021). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. ISBN: 978-0-367-65471-9. 226 s. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig