English version
Marie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg

Kort om

Marie Louise Seeberg er sosialantropolog og forsker 1 med migrasjonsforskning som spesialfelt. Hun har bred kvalitativ forskningskompetanse og lang erfaring med feltarbeid og intervjuer, med tverrfaglig samarbeid, og med å kombinere ulike metoder. Blant temaer hun har studert finner vi blant annet asylsøkeres migrasjon gjennom Europa, helsearbeider-innvandring, boligsituasjonen for arbeidsinnvandrere, barns hverdager og rammevilkår i asylmottak, etniske relasjoner i skole og arbeidsliv, og vietnamesiske flyktninger i Norge. Seeberg har arbeidet som oppdragsforsker siden 1999 og har utført forskning for en lang rekke norske oppdragsgivere, i tillegg til flere prosjekter for Norges Forskningsråd og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektleder WELLMIG https://blogg.hioa.no/wellmig/about-the-project/

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

OsloMet-publikasjoner

Små barns hverdager i asylmottak. (2009) NOVA Rapport 14/09.

Siste skanse. (2010) NOVA Rapport 7/10.

"Litt vanskelig at alle skal med!". (2012) NOVA Rapport 3/12.

Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. (2011) NOVA Rapport 8/11.

"Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt". (2005) NOVA Rapport 24/05.

Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. (2003) NOVA Rapport 18/03.

Tracing UMAs´ families. (2006) NOVA Rapport 19/06.

Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked. (2013) NOVA Notat 1/13.

Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall». (2015) NOVA Rapport 3/15.

All European countries are not the same. (2015) NOVA Rapport 12/15.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig