English version
Marie Louise Seeberg

Marie Louise Seeberg

Kort om

Marie Louise Seeberg er sosialantropolog og forsker 1 med migrasjonsforskning som spesialfelt. Hun har bred kvalitativ forskningskompetanse og lang erfaring med feltarbeid og intervjuer, med tverrfaglig samarbeid, og med å kombinere ulike metoder. Blant temaer hun har studert finner vi blant annet asylsøkeres migrasjon gjennom Europa, helsearbeider-innvandring, boligsituasjonen for arbeidsinnvandrere, barns hverdager og rammevilkår i asylmottak, etniske relasjoner i skole og arbeidsliv, og vietnamesiske flyktninger i Norge. Seeberg har arbeidet som oppdragsforsker siden 1999 og har utført forskning for en lang rekke norske oppdragsgivere, i tillegg til flere prosjekter for Norges Forskningsråd og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektleder WELLMIG uni.oslomet.no/wellmig

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Migrasjon   Nasjonalisme   Flyktninger   Innvandring   Grenser   Barndom   Transnasjonalisme   Pleie og omsorgsarbeid   Skole   Asylsøkere   Etniske relasjoner   Arbeidsinnvandring   Helsearbeidere

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vaughn, Taylor; Seeberg, Marie Louise; Gotehus, Aslaug (2019). Waiting: Migrant nurses in Norway. Time & Society . Vol. 29.

Seeberg, Marie Louise (2017). Alt er relativt: ytelser til barnefamilier i norske asylmottak, 1989–2017. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 20.

Hydle, Ida Marie; Seeberg, Marie Louise (2017). Difference as culture: Roots and implications of a mode of framing. Pali, Brunilda; Aertsen, Ivo (Red.). Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. 1. Routledge.

Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana; Seeberg, Marie Louise (2017). Conclusions. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 8. s. 209-232. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Gashi, Liridona; Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 6. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
http://inncare.fss.muni.cz/wp-content/uploads/2017...

Seeberg, Marie Louise; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Providing care services: strategies of key actors and emerging policy change in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 4. s. 115-134. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Horak, Pavel; Horakova, Marketa; Seeberg, Marie Louise; Jessen, Jorunn Theresia (2017). Care policies and governance in Norway and the Czech Republic. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 2. s. 55-86. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Gozdziak, Elzbieta M.; Seeberg, Marie Louise (2016). Looking Ahead: Contested Childhoods and Migrancy. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 10. s. 179-188. Springer.

Seeberg, Marie Louise (2016). Child Refugees and National Boundaries. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 3. s. 43-59. Springer.

Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (2016). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 1. s. 1-19. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig