English version

Barn og migrasjon (BAM)

Denne gruppen samler forskere som er engasjert i forskningsspørsmål rundt barn og migrasjon.

Sentrale forskningspørsmål for gruppen er transnasjonale barndommer, barn og familiers posisjon som flyktninger i det norske samfunnet, enslige mindreårige flyktninger og minoritetsbarns situasjon, og disse gruppenes møte med velferdsstatens profesjoner og velferdstjenester.

BAM er et forskerfellesskap på tvers av fagdisipliner og enheter/institusjoner. Medlemmene har bakgrunn fra jus, psykologi, sosiologi, antropologi, pedagogikk, helsefag og sosialt arbeid.

I tillegg til Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, er Fakultet for lærerutdanning, Fakultet for helsefag og Institutt for samfunnsforskning representert i gruppa.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

    BAM er et forum for faglige diskusjoner, koblinger av ulike fagdisipliner og et utgangspunkt for å utvikle felles forskningsprosjekter og forskningssøknader. Vi skal videre fungere som en ressursgruppe for master og ph.d.-studenter.

    Hovedaktiviteten vår har vært å utvikle prosjektet InterCareUM, Resettlement, care and integration – unaccompanied minor refugees in Norway, med søknad til HELSEVEL, Norges forskningsråd. Gruppa undersøker muligheter for et forskningssamarbeid om en søknad til Horisont 2020.