Barndom, familie og barnevern

Forskning på barndom, familie og barnevern ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er rettet mot både behov og virkninger av ulike velferdstjenester med et særlig blikk rettet mot barn og unge i barnevernet, barn og unge med minoritetsbakgrunn, familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne samt vold i nære relasjoner.

Ikke alle barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår. Disse barna og ungdommene løper en stor risiko for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og som voksen. En rekke velferdstjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Et slikt formål krever oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp.

Barnevernsatsing 2018–2020

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en treårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Nyheter fra seksjonen

To kvinner samtaler på kafe ute. Svart hvitt.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen

Mange voldsutsatte kvinner har det tøft etter opphold på krisesenter. Nå har NOVA evaluert tiltaket Ressursvenn, der frivillige stiller opp for å hjelpe dem tilbake til hverdagen.

Kvinne med sår og blåmerker på armen.
Oppvekst, skole og utdanning

Ungdommer om selvskading: – Hadde så vondt inni meg at jeg var desperat etter å fjerne smertene

En studie blant norske videregåendeelever gir flere overraskende svar om hva som ligger bak selvskading.

Tankefull kvinne sitter ved et vindu.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

For dårlig håndheving av besøksforbud

Politiet reagerer ofte for sent og for sjelden når voldsutøvere bryter besøksforbud, ifølge en ny rapport.