English version

Barndom, familie og barnevern

Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for NOVAs forskning om barn, familier og barnevern.

Barn og unge som ikke opplever gode og trygge oppvekstvilkår løper en større risiko enn andre for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og senere i livet. En rekke tjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Det krever tilgang til oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp. Slik kunnskap bidrar forskerne i Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern ved NOVA med. 

Vi retter oppmerksomheten mot velferdstjenester og rettsapparat som særlig berører barns behov og rettigheter. Slike deler av velferdsstaten ser vi i sammenheng med familielivets vilkår og utforming, og med familien som arena for sosialisering, utvikling, krenkelser og overgrep.  

Tematisk har vi særlig utviklet omfattende kunnskap om barnevernet, om barn, unge og familier med majoritets- og minoritetsbakgrunn, om barn med nedsatt funksjonsevne og om vold i nære relasjoner. 

Forskningsleder

Laster inn ...

Barnevernsatsing 2018–2020

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en treårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Nyheter fra seksjonen

Kvinne som har kaster høstløv opp i lufta.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen

Mange voldsutsatte kvinner har det tøft etter opphold på krisesenter. Nå har NOVA ved OsloMet evaluert tiltaket Ressursvenn, der frivillige stiller opp for å hjelpe de voldsutsatte tilbake til hverdagen.

Kvinne med sår og blåmerker på armen.
Oppvekst, skole og utdanning

Ungdommer om selvskading: – Hadde så vondt inni meg at jeg var desperat etter å fjerne smertene

En studie blant norske videregåendeelever gir flere overraskende svar om hva som ligger bak selvskading.

Tankefull kvinne sitter ved et vindu.
Arbeidsliv, samfunn og velferd

For dårlig håndheving av besøksforbud

Politiet reagerer ofte for sent og for sjelden når voldsutøvere bryter besøksforbud, ifølge en ny rapport.