English version

Barndom, familie og barnevern

Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for NOVAs forskning om barn, familier og barnevern.

Barn og unge som ikke opplever gode og trygge oppvekstvilkår løper en større risiko enn andre for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og senere i livet. En rekke tjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Det krever tilgang til oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp. Slik kunnskap bidrar forskerne i Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern ved NOVA med. 

Vi retter oppmerksomheten mot velferdstjenester og rettsapparat som særlig berører barns behov og rettigheter. Slike deler av velferdsstaten ser vi i sammenheng med familielivets vilkår og utforming, og med familien som arena for sosialisering, utvikling, krenkelser og overgrep.  

Tematisk har vi særlig utviklet omfattende kunnskap om barnevernet, om barn, unge og familier med majoritets- og minoritetsbakgrunn, om barn med nedsatt funksjonsevne og om vold i nære relasjoner. 

Forskningsleder

Laster inn ...
Barnevernsatsing 2018–2021

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en fireårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Nyheter fra seksjonen

En alvorlig far bærer sin unge sønn
Slik gikk det da familievernkontorene stengte dørene under koronavåren

NOVA-forskere har sett på hvordan nedstengningen påvirket familier med problemer.

Illustrasjonsbilde av en mange mennesker som går på gaten i sterkt sollys.
Helsetilbudet for rituell omskjæring av gutter er begrenset og lite tilgjengelig

En ny rapport foreslår flere tiltak for å forbedre helsetilbudet for rituell omskjæring av guttebarn.

Nærbilde av en elektronisk fotlenke festet til et ben.
Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?

Terskelen for å ta i bruk omvendt voldsalarm er for høy, viser en ny studie fra OsloMet. Hvorfor er det slik?

jenter i bymiljø
Slik håndterer muslimske jenter negativ sosial kontroll

Ny forskning viser hvordan unge muslimske jenter håndterer at andre forsøker å sette begrensninger for hvordan de lever sine liv.