English version

Barndom, familie og barnevern

Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for NOVAs forskning om barn, familier og barnevern.

Barn og unge som ikke opplever gode og trygge oppvekstvilkår løper en større risiko enn andre for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og senere i livet. En rekke tjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Det krever tilgang til oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp. Slik kunnskap bidrar forskerne i Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern ved NOVA med. 

Vi retter oppmerksomheten mot velferdstjenester og rettsapparat som særlig berører barns behov og rettigheter. Slike deler av velferdsstaten ser vi i sammenheng med familielivets vilkår og utforming, og med familien som arena for sosialisering, utvikling, krenkelser og overgrep.  

Tematisk har vi særlig utviklet omfattende kunnskap om barnevernet, om barn, unge og familier med majoritets- og minoritetsbakgrunn, om barn med nedsatt funksjonsevne og om vold i nære relasjoner. 

Forskningsleder

Laster inn ...

Barnevernsatsing 2018–2020

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en treårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Nyheter fra seksjonen

jenter i bymiljø

Slik håndterer muslimske jenter negativ sosial kontroll

Ny forskning viser hvordan unge muslimske jenter håndterer at andre forsøker å sette begrensninger for hvordan de lever sine liv.

En sykepleier forbereder en sprøyte, i bakgrunnen ligger en pasient som snakker med en lege.

Flyktningers kompetanse er underutnyttet

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer raskere i arbeid og for en mer vellykket integrering.

Nygift ektepar omfavner hverandre. Ser ryggen på brudgommen i mørk dress og hendene til bruden som holder en brudebukett.

Stadig færre ekteskap inngås mellom søskenbarn

NOVA-forsker Monica Five Aarset ser en tydelig nedgang i ekteskap i nær slekt i Norge. Hun har gjennomgått forskning fra hele Europa.