Ida Marie Hydle

Ida Marie Hydle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag, Sosialantropologi

Emner

Konfliktløsning, Forsoning, Gjenoppretting, Megling, Ungdomsfengsel

Vitenskapelige publikasjoner

Hydle, Ida Marie (2019). Epistemology of epidemiology: The case of Ungdata. Norsk Epidemiologi . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/10037/16209

Hydle, Ida Marie; Mellin-Olsen, Bård (2019). Ungdomsenheten Vest, Bjørgvin fengsel. Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård (Red.). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. kapittel 9. s. 181-201. Fagbokforlaget.

Hydle, Ida Marie; Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Kan «Glassjenta» vise vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge?. Schönfelder, Walter (Red.). Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Kapittel 10. s. 207-227. Fagbokforlaget.

Hydle, Ida Marie (2017). Visualizing action research in the ALTERNATIVE context. Action Research in Criminal Justice. Restorative justice approaches in intercultural settings.. Kapittel 2. s. 29-42. Routledge.

Foss, Espen Marius; Hydle, Ida (2017). Youth as Architects of Peace? Street Mediation at the Norwegian red Cross and Other National Red Cross Unions. Bastien, Sheri; Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.). Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. 12. s. 301-337. Palgrave Macmillan.

Hydle, Ida Marie; Seeberg, Marie Louise (2017). Difference as culture: Roots and implications of a mode of framing. Pali, Brunilda; Aertsen, Ivo (Red.). Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. 1. Routledge.

Hydle, Ida Marie (2017). The Power of the Eye and the Ear: Experiences from Communicating Research with Digital Storytelling. Jamissen, Grete; Hardy, Pip; Nordkvelle, Yngve Troye; Pleasants, Heather (Red.). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Part 2. s. 185-200. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2016). Participatory handling of conflicts in Sámi areas. International Social Work . Vol. 59.

Stang, Elisabeth Gording; Hydle, Ida (2015). Barn i fengsel - også barnevernets ansvar. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Bredal, Anja; Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig