English version
Ida Marie Hydle

Ida Marie Hydle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag   Sosialantropologi

Emner

Konfliktløsning   Forsoning   Gjenoppretting   Megling   Ungdomsfengsel

Vitenskapelige publikasjoner

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Applying a decolonized understanding in healing processes. Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (Red.). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. 1. s. 9-27.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes. ISBN: 978-82-8104-392-3. 303 s. Orkana Forlag.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. ISBN: 978-82-8104-392-3.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2019). Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (Red.). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. 5. Orkana Forlag.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes. ISBN: 978-82-8104-392-3. Orkana Forlag.

Halvorsen, Rolf Piene; Hansen, Aase Lyngvær; Hydle, Ida Marie (2019). Performing visual empowerment: Norwegian youth culture, languages, and cross-sense communication. Visual Anthropology . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/10037/17824

Hydle, Ida Marie (2019). Epistemology of epidemiology: The case of Ungdata. Norsk Epidemiologi . Vol. 28.
https://hdl.handle.net/10037/16209

Hydle, Ida Marie; Mellin-Olsen, Bård (2019). Ungdomsenheten Vest, Bjørgvin fengsel. Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård (Red.). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. kapittel 9. s. 181-201. Fagbokforlaget.

Hydle, Ida Marie; Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Kan «Glassjenta» vise vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge?. Schönfelder, Walter (Red.). Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Kapittel 10. s. 207-227. Fagbokforlaget.

Hydle, Ida Marie (2017). Visualizing action research in the ALTERNATIVE context. Action Research in Criminal Justice. Restorative justice approaches in intercultural settings.. Kapittel 2. s. 29-42. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig