English version

Global Care Workers in the Norwegian Welfare State: Care Chains, Intersectionality and Social Capital

I dette prosjektet retter vi blikket mot migrasjons- og yrkeskarrierene til to kategorier innvandrere i Norge, sykepleiere og au pairer.

Dette er forskningsspørsmål vi vil utforske i prosjektet. Vi vil se på sammenhenger mellom strukturelle forhold på globalt, nasjonalt og lokalt nivå på den ene siden, og individuelle livsløp og erfaringer på den andre siden.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...