English version

Food2Gather: Exploring foodscapes as public places for integration

Det europeiske prosjektet Food2Gather undersøker hvilken rolle mat spiller i å skape det offentlige rom.

Det europeiske prosjektet Food2Gather undersøker hvilken rolle mat spiller i å skape det offentlige rom. Mat skaper muligheter for kommunikasjon og forhold mellom steder og befolkningene som bor der: det såkalte vertssamfunnet, samt flyktninger, fordrevne befolkninger, nykommere, osv. Prosjektet handler dermed om å skape forhold for å leve sammen.

Vår forskning bygger på samspillet av to variabler: Matkultur og migrasjon –gjennom konseptet foodscapes – forstått som offentlige rom vevet sammen i matrelatert praksis, inkludert de fysiske, sosiale og institusjonelle landskapene matvarer er en del av. Gjennom ulike, men komplementære casestudier i seks europeiske land (Belgia, Italia, Frankrike, Nederland, Norge og Tyskland), benytter dette prosjektet foodscape som et dynamisk verktøy for å undersøke og legge til rette alle sosiale sammenhenger der folk, sted eller ting kommuniserer med hverandre og etablerer relasjoner gjennom mat.

Forventede resultater avslører "et Europa i forandring", og foreslår god praksis knyttet til forbruk, produksjon, distribusjon og deling av mat på offentlige steder som fremmer former for sosialitet og inkludering, for til slutt å synliggjøre retningslinjer for gjestfrihetsmodeller.

Les mer om Food2Gather-prosjektet på nettsiden til finansiøren HERA-net.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...

Formidling fra prosjektet

Bilde fra asylmottak i Italia
Hvordan kan mat bidra til integrering?

Nye forskningsmetoder vil forsøke å gi noen svar.