English version
Virginie Amilien

Virginie Amilien

Kort om

Virginie Amilien er kulturforsker og dr.philos. Hun tok doktorgraden ved Sorbonne-universitetet i Paris i 1994 med en avhandling om overnaturlige vesener i norske folkeeventyr, som hun skrev som stipendiat ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. I januar 1999 ble hun ansatt ved SIFO hvor hun har arbeidet med temaer knyttet til mat, forbruk, kultur og nasjonal identitet, som for eksempel norsk matkultur i reiselivsbransjen eller kjøkkenet som sosialt rom og arbeidsrom rom, mat og migrasjon, det norske Halloween med spesiell vekt på lokale matprodukter, norsk mattradisjon og kulturarv, og matforbruk generelt. Sammen med Erling Krogh redigerte hun ”Den kultiverte maten”, den første norske antologien om matkultur (2007) og hun har vært sterkt involvert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet ”Anthropology of Food» (https://aof.revues.org/) siden 2000.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Amilien, Virginie; Discetti, Roberta; Lecoeur, Jean-Loup; Roos, Gun; Tocco, Barbara; Gorton, Matthew; Biasini, Beatrice; Menozzi, Davide; Duboys de Labarre, Matthieu; Filipović, Jelena; Meyer, Kathrin Barbara; Török, Áron; Veljković, Saša; Wavresky, Pierre; Haugrønning, Vilde; Csillag, Péter; Simons, Johannes; Ognjanov, Galjina (2022). European food quality schemes in everyday food consumption: An exploration of sayings and doings through pragmatic regimes of engagement. Journal of Rural Studies . Vol. 95.

Amilien, Virginie; Bergflødt, Sigurd; Hegnes, Atle Wehn (2021). “Hommage ou rébellion?” – Le rôle du modèle culinaire français dans la culture de l’alimentation norvégienne. Laurioux, Bruno; Stengel, Kilien (Red.). Le modèle alimentaire français. 12. s. 199-230. Presses universitaires François-Rabelais (PUFR).

Ching-Hua, Yeh; Hartmann, Monika; Gorton, Matthew; Tocco, Barbara; Amilien, Virginie; Steinnes, Kamilla Knutsen (2021). Looking behind the choice of organic: A cross-country analysis applying Integrated Choice and Latent Variable Models. Appetite . Vol. 167.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Donati, Michele; Wilkinson, Adam; Veneziani, Mario; Antonioli, Federico; Arfini, Filippo; Bodini, A; Amilien, Virginie; Csillag, Peter; Ferrer-Perez, Hugo; Gkatsikos, Alexandros; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen; Lilavanichakul, Apichaya; Mattas, Konstadinos; Napasintuwong, Orachos; Nguyen, An; Nguyen, Mai; Papadopoulos, I; Ristic, Bojan; Stojanovic, Z; Tomic Maksan, Marina; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Bellassen, Valentin (2020). Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization .
https://www.degruyter.com/view/journals/jafio/ahea...

Amilien, Virginie; Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2019). PGI Lofoten Stockfish in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. kapittel 26. s. 507-527. Springer.

Amilien, Virginie; Moity-Maïzi, Pascale (2019). Controversy and sustainability for geographical indications and localized agro-food systems: thinking about a dynamic link. British Food Journal . Vol. 121.

Steinnes, Kamilla Knutsen; Amilien, Virginie; Vittersø, Gunnar (2019). Organic salmon in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. Fish and Seafood Sector. s. 529-548. Springer.

Amilien, Virginie; Tocco, Barbara; Strandbakken, Pål (2019). At the heart of controversies: Hybrid forums as an experimental multi-actor tool to enhance sustainable practices in localized agro-food systems. British Food Journal .

Hegnes, Atle Wehn; Amilien, Virginie (2019). Geographical indications – a double-edged tool for food democracy : The cases of the Norwegian geographical indication evolution and the protection of stockfish from Lofoten as cultural adaptation work. Bonanno, Alessandro; Sekine, Kae; Feuer, Hart N. (Red.). Geographical Indication and Global Agri-Food : Development and Democratization. Chapter 6. s. 100-117. Routledge.

Amilien, Virginie (2018). Constraints as drivers in Norwegian food family practices- About porridge tradition and pizza transgression. Diasio, Nicoletta; Julien, Marie-Pierre (Red.). Anthropology of Family Food Practices: Constraints, Adjustments, Innovations. 3. s. 83-108. Peter Lang Publishing Group.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig