Virginie Amilien

Virginie Amilien

Kort om

Virginie Amilien er kulturforsker og dr.philos. Hun tok doktorgraden ved Sorbonne-universitetet i Paris i 1994 med en avhandling om overnaturlige vesener i norske folkeeventyr, som hun skrev som stipendiat ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. I januar 1999 ble hun ansatt ved SIFO hvor hun har arbeidet med temaer knyttet til mat, forbruk, kultur og nasjonal identitet, som for eksempel norsk matkultur i reiselivsbransjen eller kjøkkenet som sosialt rom og arbeidsrom rom, mat og migrasjon, det norske Halloween med spesiell vekt på lokale matprodukter, norsk mattradisjon og kulturarv, og matforbruk generelt. Sammen med Erling Krogh redigerte hun ”Den kultiverte maten”, den første norske antologien om matkultur (2007) og hun har vært sterkt involvert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet ”Anthropology of Food» (https://aof.revues.org/) siden 2000.

Vitenskapelige publikasjoner

Amilien, Virginie; Tocco, Barbara; Strandbakken, Pål (2019). At the heart of controversies: Hybrid forums as an experimental multi-actor tool to enhance sustainable practices in localized agro-food systems. British Food Journal .

Hegnes, Atle Wehn; Amilien, Virginie (2019). Geographical indications – a double-edged tool for food democracy : The cases of the Norwegian geographical indication evolution and the protection of stockfish from Lofoten as cultural adaptation work. Bonanno, Alessandro; Sekine, Kae; Feuer, Hart N. (Red.). Geographical Indication and Global Agri-Food : Development and Democratization. Chapter 6. s. 100-117. Routledge.

Amilien, Virginie (2018). Constraints as drivers in Norwegian food family practices- About porridge tradition and pizza transgression. Diasio, Nicoletta; Julien, Marie-Pierre (Red.). Anthropology of Family Food Practices: Constraints, Adjustments, Innovations. 3. s. 83-108. Peter Lang Publishing Group.

Amilien, Virginie; Notaker, Henry (2018). Nutrition and health aspects of traditional and ethnic foods in Nordic countries – An approach through Nordic food culture and traditions. Nutritional and health aspects of food in Nordic countries. chapter 1. s. 1-32. Elsevier.

Amilien, Virginie; Kjærnes, Unni (2017). The dynamics of sheep welfare in Norway – between idealised images and practical realities. British Food Journal . Vol. 119.

Kjærnes, Unni; Amilien, Virginie (2016). Regulering av velferd hos sau i Norge: ulike verdiverdener – ulike forståelser av velferd. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/128...

Leroy, Frederic; Scholliers, Peter; Amilien, Virginie E J (2015). Elements of innovation and tradition in meat fermentation: Conflicts and synergies. International journal of food microbiology . Vol. 212.

Amilien, Virginie; Hegnes, Atle Wehn (2013). The dimensions of ‘traditional food’ in reflexive modernity - Norway as a case study. Journal of the Science of Food and Agriculture . Vol. 93.

Amilien, Virginie (2013). Typical Food in Norway. A Developer of History and Tradition. Ceccarelli, Giovanni; Grandi, Alberto; Magagnoli, Stefano (Red.). Typicality in History. Tradition, Innovation and Terroir. Part I. s. 129-148. Peter Lang Publishing Group.

Skuland, Silje Elisabeth; Amilien, Virginie; Bergflødt, Sigurd (2012). Snapshots and portraits Part 1. A taste of Nordic food culture(s) by way of conclusion. 10 s. Anthropology of food .
http://hdl.handle.net/10642/1378

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig