Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, Humaniora, Litteraturvitenskapelige fag, Teatervitenskap

Emner

Fortelling, Muntlig fortellerkunst, Eventyr, Forteller, Historieforteller, Muntlig, Muntlig tradisjon, Scenekunst

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Dahlsveen, Heidi (2016). Working With the evil. In the storyteller's workshop. Fictions - studi sulla narratività. Vol. 15.

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2016). The story of Volund: A translation from the oral to the visual. Journal of Gaming & Virtual Worlds . Vol. 8.

Dahlsveen, Heidi; Gjærum, Rikke Gürgens; Walløe, Thor-André (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. 15 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Dahlsveen, Heidi (2015). Kromosomer - meningsproduksjon, laboratorium og fremmedgjørelse. Performativ formidling i ulike medier. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 3. s. 219-231. Fagbokforlaget.

Dahlsveen, Heidi (2014). Fellesskapet og estetikken løfter minnet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
http://www.dramaiskolen.no/dramaiskolen/media/Dram...

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2013). The tower and the quest: A storytelling space for avatars. Technoetic Arts . Vol. 11.

Dahlsveen, Heidi; Carbeiro de Sousa, Catarina (2013). Kromosomer - an Experience in Shared Creative Work and Expression. 21 s. Journal of Virtual Worlds Research . Vol. 6.

Jamissen, Grete; Dahlsveen, Heidi (2012). Fortellingen - fra Hollywood til Homer. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 3. s. 45-59. Cappelen Damm AS.

Dahlsveen, Heidi (2008). Anus er konge. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig