English version
Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen

Kort om

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. For tiden deltar hun i sitt tredje EU prosjekt: Common ground, common future – et prosjekt som ser på hvordan narrativer brukes for å stigmatisere og polarisere og hvordan fortelling kan demme opp for konflikter. Hun er medlem av forskergruppen «Art in society» og medeier i Skaldskur AS.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk   Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Teatervitenskap

Emner

Fortelling   Muntlig fortellerkunst   Eventyr   Forteller   Historieforteller   Muntlig   Muntlig tradisjon   Scenekunst

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlsveen, Heidi (2019). Den norske eventyrstilen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
https://www.idunn.no/file/pdf/67184814/drama_2019_...

Dahlsveen, Heidi (2019). Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 8.

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Dahlsveen, Heidi (2016). Working With the evil. In the storyteller's workshop. Fictions - studi sulla narratività. Vol. 15.

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2016). The story of Volund: A translation from the oral to the visual. Journal of Gaming & Virtual Worlds . Vol. 8.

Dahlsveen, Heidi; Gjærum, Rikke Gürgens; Walløe, Thor-André (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. 15 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Dahlsveen, Heidi (2015). Kromosomer - meningsproduksjon, laboratorium og fremmedgjørelse. Performativ formidling i ulike medier. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 3. s. 219-231. Fagbokforlaget.

Dahlsveen, Heidi (2014). Fellesskapet og estetikken løfter minnet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
http://www.dramaiskolen.no/dramaiskolen/media/Dram...

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2013). The tower and the quest: A storytelling space for avatars. Technoetic Arts . Vol. 11.

Dahlsveen, Heidi; Carbeiro de Sousa, Catarina (2013). Kromosomer - an Experience in Shared Creative Work and Expression. 21 s. Journal of Virtual Worlds Research . Vol. 6.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig