English version
Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen

Kort om

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. For tiden deltar hun i sitt tredje EU prosjekt: Common ground, common future – et prosjekt som ser på hvordan narrativer brukes for å stigmatisere og polarisere og hvordan fortelling kan demme opp for konflikter. Hun er medlem av forskergruppen «Art in society» og medeier i Skaldskur AS.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk   Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Teatervitenskap

Emner

Fortelling   Muntlig fortellerkunst   Eventyr   Forteller   Historieforteller   Muntlig   Muntlig tradisjon   Scenekunst

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlsveen, Heidi (2023). Mimesis i digital praksis. Performative innganger til undervisning - perspektiver på skapende læring med tverrfaglige tema. Universitetsforlaget.

Dahlsveen, Mimesis Heidi; Aure, Venke (2022). The Third Site: Blending Polyphonic Methodology and Epistemology. Nordic Journal of Art and Research (A & R) . Vol. 11.

Dahlsveen, Mimesis Heidi (2022). Hjemmet i lys av kronotopen – et sted for forflytning fra fysisk til digital praksis. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . Vol. 2.

Dahlsveen, Heidi; Lyngstad, Mette Bøe (2022). En kollektiv fortellerutforskning av et folkeeventyr. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. Anvendelse av tradisjonsfortellinger. s. 289-315. Solum.

Dahlsveen, Heidi (2022). Å fortelle for barn. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. Anvendelse av tradisjonsfortellinger. s. 225-239. Solum.

Dahlsveen, Heidi (2019). Den norske eventyrstilen. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
https://www.idunn.no/file/pdf/67184814/drama_2019_...

Dahlsveen, Heidi (2019). Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 8.

Aure, Venke; Dahlsveen, Heidi (2018). The Kiss - Utterance surrounding the utterance within. Journal for Artistic Research (JAR) .

Dahlsveen, Heidi (2016). Working With the evil. In the storyteller's workshop. Fictions - studi sulla narratività. Vol. 15.

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2016). The story of Volund: A translation from the oral to the visual. Journal of Gaming & Virtual Worlds . Vol. 8.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig