English version
Randi Veiteberg Kvellestad

Randi Veiteberg Kvellestad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Fagdidaktikk design broderi kyrkjetekstil

Vitenskapelige publikasjoner

Kvellestad, Randi Veiteberg; Vatn, Gunhild (2022). The three-headed lecturer. Perspectives on the lecturer’s role in co-activity in design, art, and craft education. Techne Serien. Vol. 29.
https://doi.org/10.7577/TechneA.4378

Kvellestad, Randi Veiteberg (2022). Co-designed Embroidery Student Projects in Art and Design Education. 28 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/information.5072

Kvellestad, Randi Veiteberg (2021). Det tekstilfaglege i endring 1994-2017 - ved Institutt for estetiske fag, HiO/HiOA. 23 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3597

Kvellestad, Randi Veiteberg; Stana, Ingeborg; Vatn, Gunhild (2021). Working Together: Cooperation or Collaboration?. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4648

Kvellestad, Randi Veiteberg (2018). Design Processes and Co-Activity in Design Education. Storni, Cristiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 7 . s. 2714-2726. Design Research Society.
https://doi.org/10.21606/drs.2018.574

Kvellestad, Randi Veiteberg (2017). The Black Thread Project: building student communities. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 316-321. The Design Society.
https://hdl.handle.net/10642/5672

Kvellestad, Randi Veiteberg (2015). Statens lærer(høg)skole i forming, Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.962

Kvellestad, Randi Veiteberg (2013). Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 1960. 20 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.532Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig