English version
Lena Vida

Lena Vida

Kort om

Jeg jobber som universitetslektor innen kunst og digitale utviklingsprosesser ved Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) ved Institutt for estetiske fag, OsloMet. Mine hovedområder innen undervisning og forskning er maleri og grafisk kunst, digitale medier, kunstformidling, Makerspace, SoMe og digitale narrativer, 2D- og 3D-digitale kunstverktøy, samt redusering av teknologisk fremmedgjøring hos kunst- og håndverkslærere. Forskningen som jeg utfør i samarbeid med OsloMet Makerspace har fokus på nye måter skaperverkstedsrelaterte fag kan implementeres i lærerutdanningen.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Vida, Lena (2023). Pictures Watered Out by Time. Majorstua PIN 3120 Pinhole Camera. Transform.

Vida, Lena (2023). Syk pike - 3D-printing knyttet opp mot kunst og formidling. Show and Tell OsloMet Makerspace. OsloMet Makerspace.

Vida, Lena (2023). Makerspace: Med kvinner i fokus. Jenter og teknologi. OsloMet Makerspace.

Vida, Lena (2023). Den Majorstua PIN kamera- og workshop serien. Fysikk, kunst og Makerspace. Kunst- og håndverkkonferansen 2023. Institutt for estetiske fag ved OsloMet, EIK.

Vida, Lena ; Thelle, Notto Johannes Windju ; Blålid, Kersti Fosse ; Øyan, Petter ; Kristiansen, Ida (2023). Implementing Makerspace Education into the School System Should Start with Teacher Education. Maker Education in Teacher Education. Concept - Use - Transfer . PH-Ludwigsburg.

Vida, Lena (2022). Diskusjon om de praktiske og estetiske fagene og sosiale medier.

Halvorsen, Line ; Vida, Lena (2022). Intervju av prosjektleder Astrid Bøe Drejer: Om Blikkåpner Oslo.

Vida, Lena ; Alexeeva, Anastasiya (2022). Se, hør, lukt. Den flersanselige avgangsutstillingen. Master avgangsutstilling for Institutt for estetiske fag, TDK ved OsloMet. Master avgangstutstilling.

Vida, Lena (2022). Det syngende kameraet. 25 s. Oslo Metropolitan University .

Vida, Lena (2022). Developing the Majorstua PIN Camera Series. Show and Tell. OsloMet Makerspace.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig