English version
Notto Johannes Windju Thelle

Notto Johannes Windju Thelle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen musikkvitenskap

Emner

Maskinlæring   Musikkteknologi   Musikkognisjon

Land

Norge

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Thelle, Notto J. W.; Pasquier, Philippe (2021). Spire Muse: A Virtual Musical Partner for Creative Brainstorming. Dannenberg, Roger; Xiao, Xiao (Red.). Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression.
https://doi.org/10.21428/92fbeb44.84c0b364

Tveit, Anders; Wilmers, Hans; Thelle, Notto J. W.; Bugge, Magnus; Johansen, Thom; Sæther, Eskil Muan (2014). Reunion2012: A Novel Interface for Sound Producing Actions Through the Game of Chess. Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.

Brandtsegg, Øyvind; Saue, Sigurd; Inderberg, John Pål; Tidemann, Axel; Tro, Jan; Lazzarini, Victor; Kvidal, Håkon; Rudi, Jøran; Thelle, Notto J. W. (2012). The Development of an Online Course in DSP Eartraining. 435 s. Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig