English version
Petter Øyan

Petter Øyan

Kort om

Underviser entreprenørskap og innovasjon. Arbeidslivstilknytning i studiene. Internasjonalt utdanningssamarbeid. Kreative prosesser. Design Thinking.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Industri- og produktdesign

Emner

Livslang læring

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Johannesen, Hedvig Skonhoft ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2021). Combining Lifelong Learning and Social Enterprise in Integrated University-Professional Learning. Halsall, Jamie P.; Oberoi, Roopinder; Snowden, Michael (Red.). Social Enterprise in the Higher Education Sector. s. 73-90. Cambridge Scholars Publishing.
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-52

Øyan, Petter ; Boge, Knut (2019). A New Generation of Higher Education Learning Arenas. Francesco, Scullica; Elgani, Elena (Red.). Living, Working and Travelling. New Processes of Hybridization for the Spaces of Hospitality and Work. s. 161-177. Edizioni FrancoAngeli.

Johannesen, Hedvig ; Øyan, Petter ; Magnus, Ellen Merethe (2018). 'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective. Journal of Widening Participation and Lifelong Learning. Vol. 20.
https://doi.org/10.5456/WPLL.20.2.96

Hagerup, Nina; Giannoumis, G. Anthony; Haakonsen, Peter ; Øyan, Petter (2017). CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED?. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 580-584. The Design Society.

Øyan, Petter (2008). Forskningsbasert undervisning innen industriell design. Undervisning basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstneris virksomhet og erfaringsbasert kunnskap ved Høgskolen i Østfold : rapport fra fagdagen desember 2006. s. 41-49. Høgskolen i Østfold.
http://brage.bibsys.no/hiof/handle/123456789/137

Øyan, Petter (2007). Delprosjektrapport i "Rapid Prototyping som industriell innovasjonskatalysator". Rapid Prototyping teknologi som industriell innovasjonskatalysator : prosjektrapport NFR-prosjekt nr. 176717 Universitetspilot i nHSprogrammet / Jan Capjon ... [et al.]. s. 145- Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig