English version
Ingvill Gjerdrum Maus

Ingvill Gjerdrum Maus

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Maus, Ingvill Gjerdrum (2019). Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education. Techne Series . Vol. 26.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Maus, Ingvill Gjerdrum (2019). Developing design literacy for sustainability : Lower secondary students’ life cycle thinking on their craft-based design products. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.

Maus, Ingvill Gjerdrum (2017). Developing holistic understanding in design education for sustainability. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. 12. s. 157-170. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig