English version
Else Margrethe Lefdal

Else Margrethe Lefdal

Vitenskapelige publikasjoner

Lefdal, Else Margrethe (2023). User participation in the planning of Art and crafts studios in new school buildings in Norway. 25 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/adno.9271

Lefdal, Else Margrethe (2015). Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg. Acta Didactica Norge. Vol. 9.
https://doi.org/10.5617/adno.1297

Lefdal, Else Margrethe (2014). Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering. 23 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.767

Lefdal, Else Margrethe (2013). Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.585

Lefdal, Else Margrethe (2005). Etisk designperspektiv - Dialog med brukerne og design for alle. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Red.). DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer. HiO-rapport 2005 nr. 33. s. 47-56. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig