English version
Karen Brænne

Karen Brænne

Vitenskapelige publikasjoner

Lutnæs, Eva ; Brænne, Karen ; Omtveit, Bibbi (2023). A knowledge-based subject with societal relevance Rhetorical analysis of Professor Nielsen's regular column in the journal Form. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 16.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Brænne, Karen ; Sømoe, Kjetil (2022). Hjemmeverkstedet og endrede vilkår for kunnskapsutvikling i kunst- og håndverksfaget. Techne Serien. Vol. 29.
https://doi.org/10.7577/TechneA.4555

Brænne, Karen ; Midtlid, Sissel (2021). Med videofilm som reiskap. Eit kollegasamarbeid om å utvikle handverksundervisning. Techne Serien. Vol. 28.
https://doi.org/10.7577/TechneA.4723

Brænne, Karen (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574

Brænne, Karen ; Heggvoll, Janne (2018). Begynnaropplæring i teikning Ein analyse av teiknemetodar. 18 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678

Brænne, Karen (2013). Visual Grammar. A literature review. Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (Red.). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. s. 458-470. ABM-media AS.

Nielsen, Liv Merete ; Brænne, Karen (2013). Design literacy for longer lasting products. 9 s. Studies in Material Thinking. Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/1871

Brænne, Karen (2011). Vedlikehald av ein konstruert kontrovers - kunstpedagogikk og handverkstradisjon i kunst- og handverksfaget. 14 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.203

Brænne, Karen (2006). Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06 Basiskunnskapar og kunnskapsdimensjon. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Red.). DesignDialog: kunnskapsløftet og visuell kompetanse. s. 13-20. OsloMet - storbyuniversitetet.
http://tilsett.hivolda.no/ak/Lesja/1905_Lesja.htm

Brænne, Karen (2006). Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06 : å utfordre den praktiske fagkunna. Skuset, Nils Ola (Red.). Forske på Yksnøya - går det an? : utfordringar i praktisk-estetiske fag : Yksnøya-seminaret 2006. s. 24-31. Høgskulen i Volda.
http://www.hivolda.no/neted/upload/attachment/site

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig