English version
Malin Sofie Landmark

Malin Sofie Landmark

Kort om

Har utdanning og erfaring fra å jobbe med barn, ungdom og voksne med både fysiske og psykiske helseutfordringer som har hatt behov for informasjon, veiledning og karriereveiledning. Har med utgangspunkt i denne målgruppen jobbet både med pårørende/foresatte og aktuelle samarbeidspartnere. Har interesse for risiko-, mestrings- og motivasjonsfaktorer, i tillegg til ulike aspekter ved den mangfoldige elev-/veisøkergruppen. Har gjennom erfaring systemforståelse og fokus på samarbeids- og nettverksbygging, og behovet for samarbeid på tvers av fag/profesjoner og etater/instanser.

Forskningsgrupper