Norwegian version
Malin Sofie Landmark

Malin Sofie Landmark

Publications and research

Dissemination

Hoxmark, Lise Beate; Landmark, Malin Sofie (2019). Regelverk og føringer i helsefremmende ernæringsarbeid. Nordstrøm, Marianne; Kolset, Svein Olav (Ed.). God mat for kropp og helse. p. 73-98. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete