Norwegian version
Malin Sofie Landmark

Malin Sofie Landmark

Publications and research

Dissemination

Hoxmark, Lise Beate; Landmark, Malin Sofie (2019). Regelverk og føringer i helsefremmende ernæringsarbeid. God mat for kropp og helse. 4. p. 73-98. Fagbokforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete