English version
Eva Lutnæs

Eva Lutnæs

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Elevvurdering   Kunst og håndverk

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Lutnæs, Eva; Brænne, Karen; Omtveit, Bibbi (2023). A knowledge-based subject with societal relevance Rhetorical analysis of Professor Nielsen's regular column in the journal Form. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 16.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Heggvoll, Janne; Lutnæs, Eva (2022). Virkelighetsnære oppdrag i Kunst og håndverk. En analyse av kompetansemålene i LK20. Techne Serien. Vol. 29.
https://doi.org/10.7577/TechneA.4494

Strand, Ingri; Lutnæs, Eva (2022). Developing spatial literacy through design of built environments: Art and crafts teachers’ strategies. Design and Technology Education: An International Journal. Vol. 3.
https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/3227

Bravo, Ursula; Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Bohemia, Erik; Börekçi, Naz A.G.Z. (2022). Design Literacies: pasts, presents, and possible futures. Lockton, Dan; Lenzi, Sara; Hekkert, Paul; Oak, Arlene; Sádaba, Juan; Lloyd, Peter (Red.). DRS2022: Bilbao, 25 June - 3 July . s. 1-8. Design Research Society.
https://doi.org/https://doi.org/10.21606/drs.2022....

Lutnæs, Eva (2021). Kritisk design literacy i grunnskolen. Fire narrativ i utvikling av designkompetanse for bærekraft. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4033

Lutnæs, Eva (2021). Framing the concept design literacy for a general public. 12 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.4639

Lutnæs, Eva (2021). Exploring practices of critical design literacy. A comparative study of two lower secondary school design project. von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Pan, Lusheng; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (Red.). Volume 1. Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021. 6th International Conference for Design Education Researchers. 24–26 September 2021 Jinan, China. Engaging with Challenges in Design Education. s. 264-274. Design Research Society.
https://doi.org/10.21606/drs_lxd2021.05.138

Nielsen, Liv Merete; Lutnæs, Eva; Porko-Hudd, Mia; Bravo, Úrsula; Cortés, Catalina; Almendra, Rita Assoreira (2021). Design Literacy enabling Critical Innovation Practices. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4649

Strand, Ingri; Lutnæs, Eva (2021). Teaching Size, Area and Scale. Brandt, Eva; Markussen, Thomas; Berglund, Eeva; Julier, Guy; Linde, Per (Red.). Proceedings of Nordes 2021: Matters of Scale. 15-18 August 2021. Nordes.
https://doi.org/https://doi.org/10.21606/nordes.20...

Lutnæs, Eva (2021). Competence Goals towards Responsible Creativity. A Norwegian Curriculum Review Based on Four Narratives. Techne Serien. Vol. 28.
https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/arti...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig