English version
Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Innovasjon   Kunstformidling   Teknologi og design   Digitale medier   Voksnes læring   Kompetanseutvikling   Formidling   Designhistorie   Tekstilhistorie

Samarbeidsrelasjoner

Studieleder og førstelektor ved OsloMet - storbyuniversitetet (HiOA) Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag

Vitenskapelige publikasjoner

Voll, Liv Oddrun; Dahlin, Liv Klakegg; Svorkmo, Anne-Gunn (2013). Technology and design as part of a public school from 1st to 10th grade. HiOA rapport.

Gjerde, Hege; Dahlin, Liv Klakegg (2009). Å være digital ikunst og håndverk. Otnes, Hildegunn (Red.). Å være digital i alle fag. s. 189-207. Universitetsforlaget.

Dahlin, Liv Klakegg (2009). Digital i Kunst og håndverk. Artikkel skrevet i samarbeid med Hege Gjerde i Antologien Digital i Fag – Aschehoug forlag. 2009. Red Hildegunn Otnes. NTNU. ISBN: 9788215014050. 18 s. Universitetsforlaget.

Jamissen, Grete; Dahlin, Liv Klakegg (2004). Interaksjon og ansvarsdeling. En artikkel om hvordan noe kan bli til mye mer, og om at du ikke bare kan ringe på og stikke av. Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Wilhelmsen, Janne (Red.). Treffsikker nettbasert læring?. Kapittel 3. s. 49-67.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig