English version
Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Innovasjon   Kunstformidling   Læreplan   Læreplanutvikling   Teknologi og design   Kunst i offentlig rom   Digitale medier   Voksnes læring   Kompetanseutvikling   Formidling   Designhistorie   Tekstilhistorie   Samlingsforvaltning

Vitenskapelige publikasjoner

Voll, Liv Oddrun; Dahlin, Liv Klakegg ; Svorkmo, Anne-Gunn (2013). Technology and design as part of a public school from 1st to 10th grade. HiOA rapport.

Dahlin, Liv Klakegg (2009). Digital i Kunst og håndverk. Artikkel skrevet i samarbeid med Hege Gjerde i Antologien Digital i Fag – Aschehoug forlag. 2009. Red Hildegunn Otnes. NTNU. ISBN: 9788215014050. 18 s. Universitetsforlaget.

Gjerde, Hege; Dahlin, Liv Klakegg (2009). Å være digital ikunst og håndverk. Otnes, Hildegunn (Red.). Å være digital i alle fag. s. 189-207. Universitetsforlaget.

Jamissen, Grete; Dahlin, Liv Klakegg (2004). Interaksjon og ansvarsdeling. En artikkel om hvordan noe kan bli til mye mer, og om at du ikke bare kan ringe på og stikke av. Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Wilhelmsen, Janne (Red.). Treffsikker nettbasert læring?. s. 49-67. Norgesuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig