Norwegian version
Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Innovation   Fine arts education   Curriculum   Development of the curriculum   Design & Technology   Art in public space   Digital media   Adult learning   Teacher professional development   Art apretiation   Designhistory   Textilehistory   Museum Collection Mangagement

Scientific publications

Voll, Liv Oddrun; Dahlin, Liv Klakegg; Svorkmo, Anne-Gunn (2013). Technology and design as part of a public school from 1st to 10th grade. HiOA rapport.

Gjerde, Hege; Dahlin, Liv Klakegg (2009). Å være digital ikunst og håndverk. Otnes, Hildegunn (Ed.). Å være digital i alle fag. p. 189-207. Universitetsforlaget.

Dahlin, Liv Klakegg (2009). Digital i Kunst og håndverk. Artikkel skrevet i samarbeid med Hege Gjerde i Antologien Digital i Fag – Aschehoug forlag. 2009. Red Hildegunn Otnes. NTNU. ISBN: 9788215014050. 18 p. Universitetsforlaget.

Jamissen, Grete; Dahlin, Liv Klakegg (2004). Interaksjon og ansvarsdeling. En artikkel om hvordan noe kan bli til mye mer, og om at du ikke bare kan ringe på og stikke av. Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Wilhelmsen, Janne (Ed.). Treffsikker nettbasert læring?. Kapittel 3. p. 49-67.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete