Norwegian version
Liv Klakegg Dahlin

Liv Klakegg Dahlin

Fields of study

Academic disciplines

Humanities

Subject areas

Innovation   Fine arts education   Curriculum   Development of the curriculum   Art in public space   Digital media   Adult learning   Teacher professional development   Art apretiation   Designhistory   Textilehistory   Museum Collection Mangagement

Scientific publications

Voll, Liv Oddrun; Dahlin, Liv Klakegg ; Svorkmo, Anne-Gunn (2013). Technology and design as part of a public school from 1st to 10th grade. HiOA rapport.

Dahlin, Liv Klakegg (2009). Digital i Kunst og håndverk. Artikkel skrevet i samarbeid med Hege Gjerde i Antologien Digital i Fag – Aschehoug forlag. 2009. Red Hildegunn Otnes. NTNU. ISBN: 9788215014050. 18 p. Universitetsforlaget.

Gjerde, Hege; Dahlin, Liv Klakegg (2009). Å være digital ikunst og håndverk. Otnes, Hildegunn (Ed.). Å være digital i alle fag. p. 189-207. Universitetsforlaget.

Jamissen, Grete; Dahlin, Liv Klakegg (2004). Interaksjon og ansvarsdeling. En artikkel om hvordan noe kan bli til mye mer, og om at du ikke bare kan ringe på og stikke av. Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Wilhelmsen, Janne (Ed.). Treffsikker nettbasert læring?. p. 49-67. Norgesuniversitetet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete