Norwegian version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

About

Is a social scientist with a master degree in sociology, has a Postgraduate Certificate in Education (PPU). Has worked in teacher education since 1997. Associated Professor (førstelektor) in ICT and learning. Head of Study in the period 2011-2019, from the year 2019 became Head of the Department. Research and development work in the leadership period revolves around management, teacher education and ICT.

Fields of study

Academic disciplines

Information and communication technology   Sociology

Subject areas

Didactics   ICT and learning   Strategisk kompetanseutvikling   Teacher qualification   Primary and Secondary Teacher Education

Countries

China   Norway   Poland

Scientific publications

Hatlevik, Ove Edvard ; Bjarnø, Vibeke (2024). Examining the role of student teachers' perceived usefulness of ICT and resilience to digital distractions on their evaluation of online information. Journal of Computer Assisted Learning (JCAL).
https://doi.org/10.1111/jcal.13008

Imenes, Olav Gravir ; Bjarnø, Vibeke ; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/adno.8180

Imenes, Olav Gravir ; Bjarnø, Vibeke ; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. 25 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/ADNO.8180

Hatlevik, Ove Edvard ; Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. 8 p. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 102.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103326

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn ; Bjarnø, Vibeke ; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 p. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke ; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Viteli, Jarmo; Leikomaa, Marianna; Herrington, Jan (Ed.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. p. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Mifsud, Mary Louise ; Giæver, Tonje Hilde ; Bjarnø, Vibeke ; Gjølstad, Eli ; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. p. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
http://www.editlib.org/p/131108/

Mifsud, Louise ; Giæver, Tonje Hilde ; Bjarnø, Vibeke ; Gjølstad, Eli ; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Ed.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. p. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. p. 238-251. ABM-media AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete