Norwegian version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

Fields of study

Academic disciplines

Information and communication technology   Sociology

Subject areas

Didactics   ICT and learning   Strategisk kompetanseutvikling   Teacher qualification   Primary and Secondary Teacher Education

Countries

China   Norway   Poland

Scientific publications

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 6. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 p. Gyldendal Akademisk.

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Ed.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. p. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. p. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Leikomaa, Marianna (Ed.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Kapittel. p. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. p. 238-251. ABM-media AS.

Bjarnø, Vibeke (2013). Internett som portåpner til skriving. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 5. p. 116-146. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke (2013). Digitale verktøy i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 7. p. 170-201. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Bjarnø, Vibeke; Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning . ISBN: 978-91-637-0092-7

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete