Norwegian version
Vibeke Bjarnø

Vibeke Bjarnø

About

Is a social scientist with a master degree in sociology, has a Postgraduate Certificate in Education (PPU). Has worked in teacher education since 1997. Associated Professor (førstelektor) in ICT and learning. Head of Study in the period 2011-2019, from the year 2019 became Head of the Department. Research and development work in the leadership period revolves around management, teacher education and ICT.

Fields of study

Academic disciplines

Information and communication technology   Sociology

Subject areas

Didactics   ICT and learning   Strategisk kompetanseutvikling   Teacher qualification   Primary and Secondary Teacher Education

Countries

China   Norway   Poland

Scientific publications

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.

Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 15.
https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180

Hatlevik, Ove Edvard; Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. 8 p. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 102.
https://authors.elsevier.com/sd/article/S0742051X2...

Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 6. Universitetsforlaget.

Aarsæther, Finn; Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 p. Gyldendal Akademisk.

Mifsud, Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping; Gibson, David (Ed.). Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. p. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.

Mifsud, Mary Louise; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli; Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael; Ochoa, Marilyn N. (Ed.). Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. p. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/p/131108/

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Leikomaa, Marianna (Ed.). Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Kapittel. p. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education.
http://www.editlib.org/noaccess/147857/

Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Ed.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. p. 238-251. ABM-media AS.

Bjarnø, Vibeke (2013). Internett som portåpner til skriving. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 5. p. 116-146. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke (2013). Digitale verktøy i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 7. p. 170-201. Gyldendal Akademisk.

Bjarnø, Vibeke; Nergård, Mette Elisabeth; Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Bjarnø, Vibeke; Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning . ISBN: 978-91-637-0092-7

Bjarnø, Vibeke; Gjølstad, Eli (2009). Nyutdannede lærere med IKT integrert i grunnutdanningen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Øgrim, Leikny (Ed.). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 5. p. 81-106. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2009). "Kongemattetime" - King of Math Sessions. Bastiaens, Theo; Dron, Jon; Xin, Cindy (Ed.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (E-Learn 2009). kapittel. p. 1131-1138. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke; Høivik, Helge (2008). Digitale mapper som læringsarena for førstelektorkvalifisering. Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar (Ed.). Mapper i digitale læringskontekster - erfaringer og perspektiver fra høyere utdanning. Kapittel.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke (2008). E-portfolio as a Scaffolding Mechanism in Professional Doctorate Qualification. Bonk, Curtis J.; Lee, Mimi Miyoung; Reynolds, Tom (Ed.). E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. artikkel. p. 895-902. Association for the Advancement of Computing in Education.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The winding road to bridge the gap between teacher education and teachers’ practice. Bonk, Curtis J.; Lee, Mimi Miyoung; Reynolds, Tom (Ed.). E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. -. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2008). Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk. HiO-rapport nr. 8. ISBN: 978-82-579-4623-4. 100 p. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke; Sandtrø, Tengel Aas (2007). New Grammars of Learning: Virtual Learning Environments as Operational Artifact and Discourse Object for Textual Transparency and Group-oriented Agency. Bastiaens, Theo; Carliner, Saul (Ed.). E-Learn 2007. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Full paper. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2006). Semantic Structures & Multi-disciplinary Integration. Høivik, Helge (Ed.). Visualization, linguistic multiplicity and semantic annotation as didactical scaffolds for internationalized e-learning. HiO-notat nr 1 2006. 2. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høivik, Helge; Bjarnø, Vibeke (2006). Copy-of-Script as Component in Blended Learning. Reeves, Thomas C; Yamashita, Shirley F (Ed.). Proceedings of E-learn 2006. Chapter. p. 1057-1064. Association for the Advancement of Computing in Education.

Bjarnø, Vibeke (2005). Information- and communication technology in teacher education - Adapted learning carried out by blended learning. Bjarnø, Vibeke (Ed.). New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. Part I. p. 11-31.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete