Norwegian version
Gørill Warvik Vedeler

Gørill Warvik Vedeler

Scientific publications

Vedeler, Gørill Warvik ; Strandbu, Astrid (2023). Skole–hjem-samarbeid i videregående skole: autonomistøtte i elevenes dannings- og utdanningsprosess. 18 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 17.
https://doi.org/10.23865/up.v17.5194

Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik ; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (2023). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. ISBN: 978-1-80071-871-5. 172 p. Emerald Group Publishing Limited.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110

Whatman, Susan; Blue, Levon Ellen; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik ; Wilkinson, Jane; Reimer, Kristin Elaine (2023). Onto-epistemological and Axiological Considerations for Researching Practices. Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (Ed.). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. Emerald Group Publishing Limited.

Vedeler, Gørill Warvik ; Reimer, Kristin Elaine (2023). Facilitating Dialogues of Discovery. Whatman, Susan; Wilkinson, Jane; Kaukko, Mervi; Vedeler, Gørill Warvik; Blue, Levon Ellen; Reimer, Kristin Elaine (Ed.). Researching Practices Across and Within Diverse Educational Sites: Onto-epistemological Considerations. Emerald Group Publishing Limited.
https://doi.org/10.1108/978-1-80071-871-520231004

Saus, Merete; Vedeler, Gørill Warvik ; Wara, Tatiana (2022). Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement. 15 p. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/ntu.3.1.4

Vedeler, Gørill Warvik ; Strandbu, Astrid (2021). Teoretisere skole–hjem-samarbeid. Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela (Ed.). Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer. p. 126-141. Universitetsforlaget.

Vedeler, Gørill Warvik (2021). Practising school-home collaboration in upper secondary schools: to solve problems or to promote adolescents’ autonomy?. Pedagogy, Culture & Society.
https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1923057

Vedeler, Gørill Warvik (2020). Collaborative Autonomy–Support–A Pivotal Approach in the Legislation Regulating School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools. 15 p. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788155

Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik (2015). Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise (Ed.). Veier til fremragende lærerutdanning. p. 127-135. Universitetsforlaget.

Thyrhaug, Anette Moltu; Vedeler, Gørill Warvik ; Martinussen, Monica; Adolfsen, Frode (2012). Collaboration in the Family's house. Kekkonen, Marjatta; Montonen, Mia; Viitala, Riitta (Ed.). p. 102-104. Norden.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete